suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Lovisa Nyland
Horslök by
Beskrivning
Horslöks by i den västra skärgården i Pernå hör till de byar vid Finska vikens kust och skärgård som bäst har bevarat sin karaktär av tidigt 1900-tal.

Bosättningen i Horslök, som är belägen i södra delen av den stora ön Sarvsalö är till strukturen tät och småskalig. Bosättningen har uppkommit vid byvägarna på en sydsluttning mot havet och längs den sydliga stranden. I byhamnen har en grupp strandbodar bevarats.

Byns nuvarande byggnadsbestånd består i huvudsak av gårdsbruksenheter, backstugor och villor från 1800-talet och från början av 1900-talet. Byggnadsbeståndet är småskaligt och rödmyllat med vitmålade detaljer. Gårdsplanerna begränsas av stengärdesgårdar eller av trästaket. I byns östra del finns folkskolan, ett tvåvåningshus byggt på 1920-talet i klassicistisk stil. Skolan har senare fungerat som kurscentrum.
 
Historia
Den permanenta bebyggelsen i Horslök uppstod redan under medeltiden. På 1500-talet var Horslök en utby till Härpe, men avskildes till en egen by på 1600-talet. Samtliga gårdar i byn var självständiga bondehemman. På 1560-talet bestod Horslöks by av fem gårdar. Bebyggelsen låg så sent som på 1700-talet norr om Marviken och den nuvarande småbåtshamnen. När Marviken växte igen flyttades bebyggelsens tyngdpunkt till byns södra del.
 
Läs mer
Kulttuurimaisemainventointi 1989. Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 1990, julkaisu 11. Porvoo 1990.

Selja Flink 1997. Pernajan eteläosien rakennusinventointi 1996. Pernajan kunta.

Olle Sirén, Pernajan pitäjän historia keskiajalta 2000-luvulle. Pernajan kunta 2003.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Horslök by
 
© Museiverket 2009