suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Nykarleby Österbotten
Stubbens fyrsamhälle
Beskrivning
Stubbens fyrsamhälle med båkar, byggnader och konstruktioner samt fornlämningar med anknytning till högsjöfiske avspeglar utvecklingen av sjösäkerheten under olika århundraden samt även den tidiga fångstnäringen som var typisk för den österbottniska skärgården.

Stubben består av två öar, Lillskär och Storskär, som skiljs åt av ett smalt sund. Storskär är en 900 meter lång klippig ås, på vars låga stränder det växer lövskog och på mitten finns en tät buskvegetation.

På Storskärs högsta punkt finns en 16,8 meter hög båk av trä. Fyrtornet med drag av klassisk arkitektur har en åttkantig form som något avsmalnar uppåt. Tornet kröns av ett lågt vattentak på vars topp det finns ett dekorativt träkors. På öns norra sida finns en liten lotsvaktarstuga från år 1849 som omändrats till en villa samt ruiner efter en lotsstation som uppfördes i början av 1900-talet.

På Lillskär byggdes en kombinerad lotsstation och fyr år 1954. Den tornliknande, av cementtegel murade byggnaden har fyra våningar med ett jourrum i den översta våningen. Överst finns ett åttkantigt fyrrum. På Lillskärs västra strand finns även ett stort stenkummel samt jungfrudanser.

Sedan lotsverksamheten upphört har ett sommarhotell varit verksamt i fyrbyggnaden.
 
Historia
Stubben är en gammal bas för fiskare, där det funnits byggnader redan på 1500-talet. I slutet av 1700-talet hade man för avsikt att bygga en fyr på ön som skulle vägleda fartygen till farleden som ledde till Kimo bruks lastningsplats. Ritningarna gjordes av Jacob Rijf och de är daterade år 1793. Fyren byggdes dock aldrig. När staten inlöste sjömärkena vid Bottniska viken 1848 fanns endast en kas gjord av störar på Stubben. På ön byggdes 1857 en båk som ritats av E.B.Lohrmann.

Den första kända lotsvaktarstugan på Stubben byggdes år 1849. Den ersattes under 1930-talet av en ny byggnad som dock numera är förstörd. År 1954 färdigställdes en kombinerad lots- och fyrbyggnad. Fyren automatiserades under 1960-talet då även lotsverksamheten nedlades.
 
Läs mer
Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.
https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).
 
objektets element:  lotsstation; fyr; fornlämning;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Stubben i Nykarleby, Lillskärets fyr och lotsstation.

Stubben, Kummel på Lillskäret.

Stubben, Storskärets båk.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Stubbens fyrsamhälle
 
© Museiverket 2009