suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Jakobstad Österbotten
Bostadsområdet Kråkholmen
Beskrivning
Som utgångspunkt för den stadsplanemässigt exceptionella planlösningen gällande Kråkholmens bostadsområde har man använt element i anslutning till den historiska markanvändningen på området. Exempel på dessa element är de breda 1700-tals stengärdesgårdarna, vilka strukturerar bostadsområdet. Mellan dem är bostadshusen solfjäderformigt placerade.

Kråkholmen är ett högklassigt bostadsområde avsett för ingenjörer och tjänstemän vid Schaumans sulfatcellulosafabrik i Jakobstad. Stadsplanen består av strålformiga gator med ett flertal öppna platser, där tomterna öppnar sig strålformigt runt dem.

Det enhetliga bostadsområdet som består av elva kvarter har anpassats till terrängen. Kännetecknande för området är tallskogen vid kusten och stengärdesgårdarna från 1700-talet som avgränsar tomterna. De tunt putsade och smala L-formade husen är sammanbyggda med varandra och bildar murliknande teman inne på tomterna. Gårdsplanerna av atriumtyp framhäver det privata.
 
Historia
Stadsplanen och byggnaderna på Kråkholmens bostadsområde ritades av arkitekt Egil Nordin år 1962. Området byggdes för anställda vid Oy Wilh. Schauman Ab:s sulfatmassafabrik, vilken hade utvidgat sin verksamhet. Staden Jakobstad stod bakom byggnadsprojektet, men bolaget medverkade vid planeringen av området. Byggnaderna uppfördes i huvudsak på 1960-talet.
 
Läs mer
Pekka Toivonen, Työn puolesta. Pietarsaaren paperiliiton osasto 52 historiikki. 1995.

Pekka Toivanen, Jabostads natur, geografi, stadsplaner och arkitektur. Pietarsaaren historia del IV. Staden Jakobstad. Jakobstad 2002.

Guy Björklund, Pietarsaari 200 vuoden aikana. Pietarsaaren kaupungin www-sivut http://www.pietarsaari.fi/jbst/html/12.shtml (9.1.2008)
 
objektets element:  planerat område; bostadshus i stad; gårdsplan;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Bostadsområdet Kråkholmen ligger i en terräng, där det växer tallar.

Bostadsområdet Kråkholmen.

Bostadstomterna på Kråkholmen är belägna mellan stengärdesgårdar från 1700-talet.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Bostadsområdet Kråkholmen
 
© Museiverket 2009