suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Raseborg Nyland
Dagmarkällan
Beskrivning
Dagmarkällan är ett kulturhistoriskt betydelsefullt resmål i den västnyländska skärgården för den ryske kejsaren Alexander III och hans danskfödda gemål Dagmar. Till minne av kejsarparets visiter har ett minnesmärke rests på platsen.
Källan där kejsarparet upprepade gånger gjorde anhalt ligger på östra sidan av Hangö udd, vid stranden av den lilla Källviken. Viken och källan bildar en naturskön helhet inramad av furuskog.

I den lundaktiga fördjupningen ovanför källan har man rest en minnessten som berättar om kejsarparets besök på platsen under perioden 1887–1894. Källan och rutten till stranden är stenlagd och vid stranden ligger en stenanläggning dit vattnet rinner. Helheten kompletteras av en kombinerad sten- och träbrygga samt flaggstänger.
 
Historia
Rysslands kejsare Alexander III och hans danskfödda gemål Dagmar besökte Dagmarkällan fem gånger under åren 1887–1894. Ur källan hämtade man vatten till kejsarparets lustjakt medan paret gjorde utflykter i den västnyländska skärgården.
Ägaren till Västerby gård, Mauritz Hisinger, lät år 1888 uppföra ett minnesmärke vid Dagmarkällan enligt ritningar av arkitekt Magnus Schjerfbeck. Den ursprungliga planen för området uppgjordes av arkitekt Jac. Ahrenberg 1887.
 
Läs mer
Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto. Tammisaari 1993.
 
objektets element:  park;
omgivningens nuvarande karaktär:  skogslandskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Dagmarkällan.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Dagmarkällan
 
© Museiverket 2009