suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Sibbo Nyland
Den medeltida borgön Sibbesborg och odlingslandskapet i Sibbo ådal
Beskrivning
Sibbesborg hör till de bäst bevarade av det svenska rikets borgplatser från senare hälften av 1300-talet. Borgön är speciellt värdefull eftersom platsen bevarades praktiskt taget intakt sedan borgen övergavs. Genom det alltjämt iakttagbara medeltida skiktet vid åmynningen blir Sibbesborg än mer betydelsefullt.

Den medeltida borgen Sibbesborg byggdes på en ö vid mynningen av Sibbo å. På grund av landhöjningen är den tidigare borgön i dag omgiven av åkrar och havsviken har dragit sig tillbaka omkring en kilometer. Numera rinner Sibbo å förbi på borgens östra sida.

Borgen byggdes på öns klippiga sydöstra sida som isoleras från omgivningen dels genom två vallgravar och dels genom ett undervattenspålverk. Borgens kärna utgörs av en naturlig upphöjning på klippan. Upphöjningens östra, södra och sydvästra kanter är tvärbranta och en vall byggdes från det västra hörnet till det nordöstra. Av borgklippans konstruktioner kan man nere på marken bara upptäcka den låga upphöjningen på sydvästra delen av toppen. Huvudborgens plan är fyrkantig. På platsen finns också rester av grunder och av tegelväggar.

Av de konstruktioner som ursprungligen omfattade hela ön återstår endast den kraftigt befästa borgdelen som låg i söder. Borgen separerades från resten av ön genom dubbla vallgravar. På havssidan skyddades den av en undervattenspalissad.

Runt om borgön öppnar sig det urgamla åkerlandskapet i Sibbo ådal. Nordost om Sibbesborg ligger den tidigare Söderkulla kungsgårds ekonomicentrum.
 
Historia
Dateringen av Sibbesborg är inte fullt säker. Teorierna om borgens anknytning till vikingar och danska korsfarare kan emellertid med säkerhet skrinläggas. Befästningen och de dateringsdugliga föremålsfynden tyder starkt på att platsen ingår i den grupp av borgar som byggdes i Finland under senare hälften av 1300-talet.

Borgar i likhet med Sibbesborg byggdes i det medeltida Sverige mellan mitten av 1200-talet och början av 1400-talet. Bland fynden från utgrävningarna år1909 fanns bitar av stengodskeramik och bottnen till en glasbägare. Fynden tyder på att borgen har använts under senare hälften av 1300-talet. Om borgen dateras till slutet av 1300-talet kan Bo Jonsson Grip och Jacob Abrahamsson vara eventuella byggherrar. Bo Jonsson och Jacob Abrahamsson kontrollerade Borgå fögderi i slutet av 1300-talet. Sibbesborg är också en god kandidat för det Wartholm som i mitten av 1390-talet förkommer i två dokument.

I undersökningarna som utfördes på toppen av berget 1909 avtäcktes en ca 20 meter lång och 12–14 meter bred grund till en byggnad. Byggnaden grävdes inte ut i sin helhet, utan bara vid väggarna. Värdefulla fyndlager ligger därmed huvudsakligen kvar.
 
Läs mer
Maiseman muisti. Valtakunnallisesti merkittävät muinaisjäännökset. Museovirasto, arkeologian osasto 2001.

V.-P. Suhonen, Historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten inventointi Itä-Uudellamaalla keväällä 2003. Museovirasto 2003.
 
objektets element:  fästning; fornlämning; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  kulturlandskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Den medeltida borgön Sibbesborg nära mynningen av Sibbo å
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Den medeltida borgön Sibbesborg och odlingslandskapet i Sibbo ådal
 
© Museiverket 2009