suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Jakobstad Österbotten
Gamla hamnen i Jakobstad
Beskrivning
Gamla hamnen i Jakobstad är en av de bäst bevarade hamnarna i Österbotten och användningen av hamnen har en lång historisk kontinuitet. Hamnen har utvecklats till en mångsidig miljöhelhet som hänför sig till sjöfart och skeppsbyggnad. I hamnområdet kan man skönja spår av skeppsbyggnad och tjärhandel, försvarshistoria sedan 1700-talet samt av hamnverksamhet från 1600-talets handelshamn till våra dagars hamn för fritidsbåtar.

Hamnen som använts redan på 1600-talet är numera en hamn för fritidsbåtar. På hamnområdet finns lämningar efter hamn- och industrianläggningar.

I hamnen finns ett magasin från 1700-talet och några båtskjul av senare datum. I norra ändan av området finns en segelpaviljong, vars äldsta del är från år 1900 och här finns också Finlands äldsta småbåtsvarv grundat 1904. I hamnområdet finns en repslagargränd, som anlades 1812 och en väg för transport av kanoner samt försvarsvallar. Sommarvillabebyggelsen på området är delvis från slutet av 1800-talet.

Till gamla hamnen hör också Kittholmsskogen, som ger vindskydd åt hamnområdet. Kittholmsskogen är ett av de äldsta naturskyddsområdena i vårt land. Skogen har varit skyddad åtminstone redan på 1720-talet.
 
Historia
Den gamla hamnviken i Jakobstad var redan på 1600-talet känd som en naturhamn. I århundraden tjänade hamnen som ett centrum för sjöfart, tjärhandel och industri i staden. År 1666 grundade holländarna Jacob och Abraham Momma ett skeppsvarv i närheten av hamnen. Ännu i slutet av 1800-talet fanns det över 100 olika slag av byggnader i området. I dag har antalet reducerats till ett trettiotal.
 
Läs mer
Kurt Jern, Näringsliv och levnadsvillkor i svenska Österbotten från medeltiden till 1800-talets stora nödår. Svenska Österbottens historia III. Svenska Österbottens landskapsförbund. Vasa 1980.

Jan Kronholm, Jakobstads båtvarv. Jakobstads museums publikationer nr. 19. 1986.

Guy Björklund, Gamla hamn – en kulturhistorisk resurs. Bottnisk kontakt IV. Skellefteå februari 1988.

Kjell-Ove Nyåker, Gamla hamn, Jakobstad - Vanha satama, Pietarsaari. Jakobstad 2001.
 
objektets element:  övrig kulturbyggnad; övrig produktionsbyggnad; småhamn; hamn;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Gamla hamnen i Jakobstad.

Segelpaviljongen i gamla hamnen i Jakobstad.

Småbåtsvarvet i gamla hamnen i Jakobstad.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Gamla hamnen i Jakobstad
 
© Museiverket 2009