suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Helsingfors Nyland
Kårböle kyrka
Beskrivning
Kårböle kyrka är ett exempel på 1960-talets nya och fördomsfria kyrkobyggande som var arkitektoniskt högklassigt och använde tekniskt avancerade lösningar.

Kyrkan har formen av en kon och bottenplanen är kvadratisk. Kyrkan är 30 meter hög och uppförd i betong. På norra sidan av kyrkorummet står ett rektangulärt annex som är anpassat till terrängen. Annexet inrymmer församlingssal, kansli-, mötes- och klubblokaler samt verksamhetslokalerna för den svenska församlingen.

Kyrkans tak bärs upp av hörnpelare och består av fyra hyperboliska paraboloidytor av armerad järnbetong. Fönsterbanden i taket bildar ett korsmotiv ovanför kyrksalen. Golvet i kyrksalen sluttar en aning mot altaret, vilket framhäver koret. Väggen bakom altaret består av ett fönster som pryds av konstnären Hilkka Toivola-Karpakkas abstrakta glasmålning "Chiesa nuova", numera kallad "Elämänpuu" (Livets träd) som färdigställdes 1972.
 
Historia
Tillväxten av förorterna och höghusområdena i de västra delarna av Helsingfors ledde till att Hoplax församling delades år 1966. Av dåvarande södra Kårböle bildades "Kannelmäen seurakunta". Redan tidigare hade det blivit aktuellt att bygga en kyrka i området. År 1962 ordnades en tävling för fyra inbjudna arkitekter och kyrkan färdigställdes 1968 efter ritningar av Marjatta och Martti Jaatinens vinnande förslag.

År 1997 genomfördes en totalrenovering då bl.a. kyrkans ytterväggar och fönster förnyades. Annexet har också utbyggts.
 
Läs mer
Marjatta ja Martti Jaatinen, Kannelmäen kirkko, Helsinki. Arkkitehti - Arkitekten 2/1969.

Arvo Aho, Seurakunnat rakentavat. Kehityksen kärjessä. usein vähän jäljessä. Helsingin evankelisluterilaiset seurakunnat 1906-1980. Helsinki 1980.

Marja Terttu Knapas, Soile Tirilä, Suomalaista kirkkoarkkitehtuuria 1917-1970. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 30. Helsinki 2006.
 
objektets element:  kyrka;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
Kyrkans namn "Gamlas kyrka" korrigerats till "Kårböle kyrka" 9.12.2011.
 
till början

Gamlas kyrka.

Fönsterbanden bildar ett korsmotiv i kyrkosalen i Gamlas kyrka.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Kårböle kyrka
 
© Museiverket 2009