suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Åbo Egentliga Finland
Kurala by
Beskrivning
Kurala by är ett utmärkt exempel på en by i Aura ådal som har varit kontinuerligt bebodd åtminstone sedan järnåldern.

Kurala by ligger i Aura ådal, söder om ån. På sluttningen ligger en boplats och ett gravfält från järnåldern och en grupp på fyra hus, Iso-Rasi, Vähä-Rasi, Iso-Kohmo och Vähä-Kohmo. Byn omges av sluttande åkrar som har brukats i flera hundra år. Byns traditionella struktur har bevarats och byggbeståndet är huvudsakligen från 1800-talet och från början av 1900-talet.

Gårdarna Iso- och Vähä-Kohmo samt Vähä-Rasi ägs av Åbo stad. Åbo landskapsmuseums driver Byn för levande historia och verksamhet för experimentell arkeologi i Kurala.
 
Historia
Kurala by var bebyggd senast under järnåldern. I skriftliga källor nämns den första gången 1378. Fram till början av 1600-talet bestod byn av fyra hus. Fram till storskiftet på 1780-talet hade byn vuxit och omfattade sex hus. Byns torp låg i Ristimäki. Vid Tavastlands oxväg låg en krog.

Kurala by hörde tidigare till S:t Karins socken, men anslöts till Åbo stad 1939. På 1970-talet ville staden planlägga Kurala som höghusområde, men området fredades 1980 med stöd av fornminneslagen.
 
Läs mer
Mika Laasonen (toim.), Kuralan kylänmäen historiallisia vaiheita. Turun maakuntamuseo. Monisteita 6/1993.

Kaarin Lehtonen, Aurajokilaakson maisema-alueen kulttuurihistorialliset arvot. Turun maakuntamuseo. Monisteita 11/1997.

Pentti Mäkelä, Kaarinan kunnan historia. Jyväskylä 1997.

Anneli Sorvoja, Elävän historian kylä – ideoista muutosten kautta toteutukseen. ABOA 1993-94. Turku 1998.

Johanna Viitaharju, Pihan piirissä ja kylän mäellä. Kuralan Kylämäen rakennukset 1900-luvulla. ABOA 1993-94. Turku 1998.
 
objektets element:  by; fornlämning; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Kurala by, landskap med gravfält från järnåldern.

Kyrala by.

Kyrala by.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Kurala by
 
© Museiverket 2009