suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

 
Sysmä Päijät-Häme
Ravioskorven asutustila-alue
Kuvaus
Maanhankintalain nojalla muodostettu Ravioskorven asutustila-alue on Suomen suurimpia. Maisemassa selkeästi erottuva alue ilmentää sotien jälkeisen ajan asuttamista ja jälleentakentamista.

Ravioskorven alue on Nuoramoisten kylän eteläosaa. Asutustila-alueelle luonteenomaista ovat tasaista viljelymaisemaa halkovat viivasuorat tiet ja toistensa lähettyvillä olevat pienehköt tilakeskukset peltojen laitamilla tai niiden väliin jäävillä saarekkeilla. Tilojen pihapiirit muodostavat paikoitellen yhtenäisiä nauhoja suorien teiden varsille.

Tilakeskukset muodostuvat 1 ½ -kerroksisesta tyyppitalosta, hirsisestä tai tiilisestä navetasta ja ulkorakennuksista. Ajan pelkistettyä arkkitehtuuria edustava koulu on rakennettu asutustila-alueen keskelle, alueen pääteiden risteykseen.
 
Historia
Toisen maailmansodan jälkeen sijoitettiin Sysmään luovutetuilta alueilta 1200 siirtolaista.

Ravioskorven asutustila-alue perustettiin asumattomaan, suoperäiseen korpeen. Tilojen maat lohkaistiin pääosin Nordenlundin kartanon maista.

Ravioskorven alueelle muodostettiin 36 asutustilaa, joiden asukkaista noin puolet oli siirtolaisia ja puolet rintamamiehiä Hämeestä. Uutta peltoa raivattiin sotien jälkeen noin viisisataa hehtaaria. Asutustilojen lisäksi alueelle perustettiin koulu ja kauppa.
 
Lisätietoa
Nina Könönen, Orimattilan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys. Kuntien ympäristöselvitys, KUKUSE. Hartola, Hausjärvi, Heinola, Orimattila, Sysmä. Hämeen ympäristökeskuksen moniste 95/2005.

Henrik Wager, Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö. Päijät-Hämeen liitto 2006.
 
kohteeseen sisältyy:  koulu; kylä; talonpoikaistalo; tie;
ympäristön nykyluonne:  agraarimaisema;
 
palaute kohdetiedoista
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
 
sivun alkuun
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Ravioskorven asutustila-alue
 
© Museiverket 2009