suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Hangö Nyland
Hangö Kex industribyggnader
Beskrivning
Industribyggnaderna som tillhörde kexfabriken Hangon Keksi - Hangö Kex är de äldsta som bevarats av det kända livsmedelsindustriområdet i Hangö. De ljusa produktionsbyggnaderna är uppförda i kalksandsten från Tvärminne fabrik, vilket skapar det enhetliga utseendet. Hangö Kex är ett välkänt varumärke i hela landet, vars logo med det leende ansiktet lever kvar fortfarande trots att kexproduktionen har upphört.

Företaget representerar Finlands tidigaste livsmedelsindustri och inledde sin verksamhet år 1910. Trafikmässigt hade byggnaderna ett gynnsamt läge i korsningen av järnvägen och landsvägen. Från 1920-talet var produktionsanläggningen känd som Hangö Kex.

Huvudbyggnaden är ritad av arkitekterna Walter och Ivar Thomé. De äldsta delarna av fabriksbyggnaderna härstammar från år 1916. Huvudbyggnaden har kompletterats med en flygel år 1936 och dess gavlar och taklister är dekorerade bl.a. med tandsnittslister i rött tegel. Andra byggnader från kexfabrikens tid är lådfabriken söder om järnvägsbanan, den klassicistiska lagerbyggnaden på nordöstra sidan av huvudbyggnaden samt före detta kraftcentralen.

Huvudbyggnaden och miljön runtomkring har bevarat en del av sitt ursprungliga utseende trots en brand på 1930-talet, skador som uppstod under krigstiden och trots att industriverksamheten upphört.
 
Historia
Det gynnsamma läget i närheten av trafikförbindelser bidrog till att industriverksamheten växte i Hangö. I norra delen av Hangö, nära järnvägshållplatsen och utanför bostadsområdet växte från 1880-talet upp ett mångsidigt industriområde. Där etablerades livsmedelsindustri, från 1910-talet även kex- och makaroniproduktion.

År 1910 grundades Finsk-Engelska Biscuitfabriken Ab som flyttade in i de nya byggnaderna år 1916. Företaget leddes under perioden 1919–1927 av kommerserådet Hemming Elfving som kraftigt expanderade produktionen. Utöver kexproduktionen inleddes år 1920–1923 tillverkning. av margarin, lakrits och vofflor. Företaget hade en egen lådfabrik samt ett bokförlag och en kraftcentral.

År 1927 övergick fabriken till Oy Karl Fazer Ab som var baserat i Helsingfors men verkade i Hangö ända till slutet av 1970-talet. Nedläggningen orsakades av att Fazer koncentrerade sin produktion till Vanda. Kexen som bakades i Hangö hette bl.a. Albert och Marie. Det leende ansiktet som pryder både förpackningen och kexen lever kvar i talesättet ”ler som ett Hangökex.”
 
Läs mer
Tiina Lehto, Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Byggnadskultur och kulturlandskap i Hangö. Hangon museon julkaisusarja n:o 8. Tammisaari 1989.

Mikko Härö, Läntisen Uudenmaan rakennusten ja maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1993.
 
objektets element:  övrig industribyggnad; övrig industribyggnad;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Hangö Kex industribyggnad.

Hangö Kex industribyggnad.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Hangö Kex industribyggnader
 
© Museiverket 2009