suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Lovisa Nyland
Kulla herrgårdslandskap
Beskrivning
Kulla gård var sedan medeltiden frälsegods och senare berustat säteri. Gården omges av en park, som till sina äldsta delar härstammar från 1700-talet, och av ett åkerlandskap som har odlats i många århundraden. Gårdens mångsidiga, tidsmässigt skiktade byggbestånd speglar nyländska herrgårdsarkitekturtraditioner från 1700-talet till 1900-talet.

Kulla gård låg ursprungligen vid mynningen till en havsvik, men genom landhöjningen ligger den nu på en kulle vid Tessjöån. Norr om kullen ligger herrgårdens park, och ekonomigården ligger på sydsidan. Genom det flacka odlingslandskapet med fläckvisa inslag av skogsdungar leder en lång allé till gårdens ekonomicentrum.

Kulla gårds gamla huvudbyggnad är från slutet av 1700-talet. Huset är välbevarat till interiör och exteriör. Den nya huvudbyggnaden från 1860-talet är en envånings senempirebyggnad med fronton. Huset står på en kulle, omgivet av en park i engelsk stil. Till husets ekonomibyggnader hör bland annat en s.k. mjölkkammare från mitten av 1800-talet och en ladugård och ett sädesmagasin i natursten. I parken finns också en lekstuga från 1917 av arkitekt Eva Kuhlefelt-Ekelund.
 
Historia
Kulla gård donerades till Göran Boije 1581 och fick säterifrihet från 1639. Till gårdens ägare på 1600-talet hörde släkterna Boije af Gennäs och Creutz. Kulla blev berustat säteri 1694 och köptes till skatte 1762. Sätesgårdens ägor utvidgades i flera repriser på 1800-talet. Gårdens gamla huvudbyggnad byggdes 1785. Den nuvarande står på en kulle norr om denna och uppfördes 1863, efter ritningar av Carl Fredrik von Born.
 
Läs mer
Anders Allardt. Kulla gård. Herrgårdar i Finland I. Helsingfors 1928.

Eino Jutikkala ja Gabriel Nikander, Suomen kartanot 1. 1939.

Eeva-Liisa Oksanen, Vanha Pyhtää, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään historia vuoteen 1743. Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnat, Loviisa 1991.

Itä-Uudenmaan rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (RAKU). Itä-Uudenmaan liitto, Itä-Uudenmaan maakuntamuseo, Museovirasto. Itä-Uudenmaan liitto julkaisu 90, 2007.
 
objektets element:  lusthus; herrgård; ladugård; gårdsplan; park; ekonomibyggnad; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Kulla herrgårdslandskap.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Kulla herrgårdslandskap
 
© Museiverket 2009