suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Kimitoön Egentliga Finland
Västanfjärds gamla och nya kyrka
Beskrivning
Skärgårdskommunen Västanfjärds gamla och nya kyrka avspeglar kyrkobyggandet i den vidsträckta kyrkosocknen Kimito, där en predikohusförsamling bildats i slutet av 1700-talet. I början av 1900-talet blev den en självständig församling. Kyrkorna härstammar från två olika tidevarv. Den rödmyllade träkyrkan är från 1700-talet och den nationalromantiska stenkyrkan från början av 1900-talet. Tillsammans bildar de en välbevarad kyrkomiljö.

Västanfjärd kyrkbacke och kyrkby i södra delen av Kimitoön har bildats på sluttningar längst inne i en smal havsvik.

Västanfjärds gamla träkyrka har byggts 1759–60 av byggmästaren Isak Olin från Åbo. Långkyrkans bägge gavlar är tredelade. Kyrkorummet har valmtak. I västra delen finns en förstuga medan sakristian finns i nordöstra delen av kyrkan. Den fasta inredningen är huvudsakligen ursprunglig. Altartavlan och predikstolen är från 1800-talet. Kyrkogården har i flera omgångar byggts ut och den omges av en stenmur. De nuvarande portarna har färdigställts 1870.

Västanfjärds nyare kyrka blev färdig 1912 efter ritningar av arkitekt Helge Rancken. Långkyrkan med gaveltorn representerar nationalromantisk stil och är byggd i grovmejslad sten.
 
Historia
Västanfjärd benämns som Kimito kapell på 1690-talet. Kyrkbygget påbörjades år 1759 när Västanfjärd blivit predikohusförsamling och kyrkan helgades år Sankt Jakob. Sakristian och kyrkorummets brädvalv färdigställdes 1760. Vapenrummet byggdes ut till sin nuvarande storlek 1830. Den separata klockstapeln färdigställdes 1763. Den byggdes av jaktfogden Isak Gran från Labböle.

Redan på 1800-talet började man samla in pengar för att bygga en ny kyrka. Västanfjärds församling blev självständig 1904. Arkitekterna J.L. Pettersson och Jac. Ahrenberg utarbetade ritningar för kyrkan som dock inte förverkligades. Den nya kyrkan byggdes enligt ritningar av arkitekt Helge Rancken. Som byggmaterial för kyrkan användes gråsten och betong. Den regelbundna användningen av gamla kyrkan upphörde när nya kyrkan färdigställts år 1912. Trots planer såldes gamla kyrkan inte för rivning. År 1956 renoverades nya kyrkans interiör enligt ritningar av Kaj Englund.
 
Läs mer
Sigrid Nikula, Västanfjärd. Finlands kyrkor 8. Museiverket 1975.

Kari Suistoranta ja Henrik Asplund, Kemiön suurpitäjän historia 1. Sagalundin museon kuntayhtymä 1997.
 
objektets element:  begravningsplats; klockstapel; kyrka; väg;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Västanfjärds gamla kyrka och klockstapel.

Västanfjärds gamla kyrka och begravningsplats.

Västanfjärds nya kyrka.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Västanfjärds gamla och nya kyrka
 
© Museiverket 2009