suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
Kimitoön Egentliga Finland
Bengtskärs fyr
Beskrivning
Bengtskärs granitfyr med sin bostadsflygel och de övriga byggnaderna på fyrön uppfördes i början av 1900-talet och bildar en helhet som till alla delar har bevarat sitt ursprungliga utseende. Fyren har genom tiderna haft en viktig roll för sjöfarten i Skärgårdshavet. Bengtskärs fyr är ett av de viktigaste objekten i sjöfartens byggnadsarv och har stort arkitektoniskt värde. Fyren är också en historisk krigsskådeplats. Fyren som står på en kal klippa ute i det öppna havet är också ett dominerande landskapselement.

Bengtskärs fyr finns i Åbolands skärgård 25 kilometer sydväst om Hangö. Fyren är den högsta i Norden och reser sig 51 meter ovanför havsytan. Fyrtornet och bostadsflygeln har bevarats i sin historiska form och är väl bevarade. På ön intill fyren finns en tvättstuga av sten, två lagerbyggnader i trä, två vattencisterner, en slipdocka, avträden och en bunker, som alla tillhör det ursprungliga byggbeståndet.

Fyren är i turist- och forskningsbruk (2009).
 
Historia
Det grynniga området runt Bengtskär var ödesdigert för många fartyg före 1900-talet. En ljusfyr och mistlur byggdes 1906–1907 för att uppfylla behovet av vägledning för fartyg mellan Utö och Hangö. Byggnaden ritades 1906 av Florentin Granholm vid Överstyrelsen för allmänna byggnader. I anslutning till fyren byggdes en bostadsflygel. Innerväggarna byggdes av tegel och fasaden av granit som brutits från Bengtskär. Fyren skadades av de tyska krigsfartygens bombningar 1914. Som mest bodde det över 30 personer i fyrbyggnaden och det fanns till och med en skola i ett av rummen. År 1992 övergick fyren i Åbo universitets besittning och från år 2000 ägs den av Stiftelsen för Åbo universitet.
 
Läs mer
Seppo Laurell, Suomen majakat. Nemo. Merenkulkulaitos 1999.

Paula Wilson, Bengtskär. Majakka, koti ja taistelutanner. Schildts 2001.

Harri Nyman, Meriväylien rakennusperintö. Toim. Marja-Leena Ikkala. Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 21. Museovirasto 2009.

https://www.museovirasto.fi/uploads/Arkisto-ja-kokoelmapalvelut/Julkaisut/merivaylien-rakennusperinto.pdf (haettu 21.9.2018).

http://www.bengtskar.fi (15.4.2008).

Seppo Laurell, Valo merellä - Ljuset till havs. Suomen majakat 1753-1906. Finlands fyrar. John Nurmisen Säätiö. John Nurminens Stiftelse. Porvoo 2009.

Altti Holmroos, Majakat. Kutsuvimmat majakkasaaret. Bookwell Oy. Porvoo 2017.
 
objektets element:  fyr; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  havsområde;
 
sänd respons om RKY-objektet
 
publicerat 22.12.2009
 
till början

Bengtskärs fyr.

Bengtskärs fyr.

Bengtskärs fyr.
 
Gå till Museiverkets karttjänst:
Bengtskärs fyr
 
© Museiverket 2009