Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland

Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.

Ilmajoki Etelä-Pohjanmaa

Ilmajoen rautatieasema

Siirry Museoviraston valtakunnalliseen karttapalveluun: Ilmajoen rautatieasema
Kuvaus
Ilmajoki on Seinäjoelta Kristiinankaupunkiin ja Kaskisiin johtavan Suupohjan radan pieniä asemia. Sen tyypillisyydessään edustavaan rakennuskantaan kuuluu asemarakennuksen lisäksi tavaramakasiini ja puisto. Ilmajoen asema-alue sijaitsee Ilmajoen keskustaajaman eteläosassa.

Yksikerroksinen, myöhäisjugendia edustava asemarakennus on rakennettu arkkitehti Thure Hellströmin allekirjoittamien tyyppipiirustusten mukaan.
 
Historia
Suupohjan radan rakentaminen Seinäjoelta Kristiinankaupunkiin ja Kaskisiin aloitettiin 1909 ja radan avajaiset pidettiin 1913. Rataosuudelle tuli 10 väliasemaa ja 5 pysäkkiä.

Ratahanke oli ollut esillä jo 1880-luvulla Tampere-Vaasa radan valmistumisen jälkeen, mutta siirtyi rahapulan, muiden ratahankkeiden ja puolustuspoliittisten näkökulmien vuoksi aina 1900-luvun alkupuolelle. Viljavien ja tiheästi asuttujen seutujen läpi kulkenut rata yhdisti rannikon vientikaupungit, Kristiinankaupungin ja Kaskisen, Seinäjoen risteysasemaan. Rata helpotti erityisesti viljan ja puutavaran kuljetusta Etelä-Pohjanmaalta rannikon kaupunkeihin.

Ilmajoki oli yksi kuudesta V luokan asemasta radalla. Muita vastaavia samoilla piirustuksilla rakennettuja asemia olivat mm. Kauhajoki, Närpiö ja Teuva. Ilmajoen asemarakennus valmistui 1910 ja tavaramakasiini 1911. Asemapuiston koilliskulmaan rakennettiin samaan aikaan asuinrakennus talousrakennuksineen. Asemaa ja asuinpihaa yhdistämään istutettiin koivukuja.

Henkilöliikenne rataosuudella päättyi 1960-luvulla. Tavaraliikenne Kaskisiin on jatkunut vähäisessä määrin. Ilmajoen aseman asuinpihan rakennukset purettiin 1987. Käytöstä poistunut asemarakennus myytiin yksityiskäyttöön 2006.
 
Lisätietoa
Aulis J. Alanen, Ilmajoki vuoden 1809 jälkeen, Tiennäyttäjänä maakunnalle maamiesseura-aikana, Vaasa 1953.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920, Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Etelä-Pohjanmaan historia, Autonomian kausi 1809-1917, Seinajoki 1988.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
kohteeseen sisältyy:  liikenteenrakennus; puisto; talousrakennus;
ympäristön nykyluonne:  taajama;
 
Ilmajoen rautatieasemarakennus. Johanna Forsius 2006
Ilmajoen rautatieasemarakennus. Johanna Forsius 2006.
Ilmajoen rautatieaseman tavaramakasiini ja asemarakennus. Johanna Forsius 2006
Ilmajoen rautatieaseman tavaramakasiini ja asemarakennus. Johanna Forsius 2006.
 
julkaisupäivämäärä 22.12.2009
palaute kohdetiedoista
sivun alkuun
 


© Museovirasto 2009