Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pedersöre Österbotten

Bennäs järnvägsstation

Gå till Museiverkets karttjänst: Bennäs järnvägsstation
Beskrivning
Bennäs järnvägsstation i nyrenässans har väl bevarat sin ursprungliga karaktär från tiden då den österbottniska banan byggdes (1885). Det vidsträckta bostadsområdet vid stationen är i huvudsak från samma tidsperiod.

På Bennäs stationsområde finns en IV-klassens stationsbyggnad i nyrenässans, ett varumagasin samt även fyra dubbelvaktstugor och i anslutning till dem ekonomibyggnader, ladugårdar, bastur, lider och källare.
 
Historia
Banavsnittet Seinäjoki-Gamlakarleby blev färdigt 1885 och banavsnittet Gamlakarleby-Uleåborg 1886. Bennäs järnvägsstation, som betjänar staden Jakobstad, byggdes vid den österbottniska banan inom Pedersöre kommuns område på ca 15 kilometers avstånd från staden. Jakobstadsbanan byggdes från Bennäs till Jakobstad och vidare till hamnen och Ahlholmens fabriksområde.

Bennäs stationsbyggnad byggdes 1885 enligt ritningar för den s.k. Uleåborgsbanan. De är sannolikt gjorda av Statsjärnvägarnas dåvarande planerare Knut Nylander. Samtidigt med stationsbyggnaden byggdes ett varumagasin, en dubbelvaktstuga samt flera ekonomibyggnader vid Stationsvägen. Bostadsområdet kompletterades genom att ytterligare bygga dubbelvaktstugor 1900 och 1930.
 
Läs mer
Bror Åkerblom, Pedersöre historia III. Jakobstad 1971.

Sirkka Valanto, Suomen rautatieasemat vuosina 1857-1920. Museovirasto, rakennushistorian osasto. Julkaisu 11/1982.

Sopimus valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusta (YM, päätös 9.12.1998 diarionro 2/562/96).
 
objektets element:  byggdad för samfärdsel; ekonomibyggnad; arbetarbostad;
omgivningens nuvarande karaktär:  tätort;
 
Bennäs järnvägsstation. Tuija Mikkonen 2006
Bennäs järnvägsstation. Tuija Mikkonen 2006.
Byggnader vid Bennäs järnvägsstation. Tuija Mikkonen 2006
Byggnader vid Bennäs järnvägsstation. Tuija Mikkonen 2006.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009