suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
 

Välkommen till webbplatsen för byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Byggda kulturmiljöer av riksintresse (på finska rakennettu kulttuuriympäristö, förkortat RKY) avser en inventering som utarbetats av Museiverket och som enligt statsrådets beslut 22.12.2009 i fråga om byggda kulturmiljöer utgör från och med den 1.1.2010 en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen trädde ikraft den 30 november 2000, jämte revision den 1 mars 2009.

Urvalet av byggda kulturmiljöer av riksintresse ger en mångsidig bild av historien och utvecklingen av de byggda miljöerna i vårt land med avseende på olika regioner, tidsperioder och objektstyper.

Du kan söka objekt via registret till vänster antingen enligt kommun eller landskap eller genom kartsökning. Du kan också söka enligt objektets element, omgivningens nuvarande karaktär eller objektets namn. En beskrivning av objektet och dess historia öppnas när du klickar på objektets namn i förteckningen. Det aktuella områdets avgränsning framgår av de bifogade kartorna.

Informationen om objekten är på svenska för svenskspråkiga eller tvåspråkiga kommuner. Samiska kulturobjekt inom den samiska ursprungsbefolkningens område beskrivs på samiska.

Vid områdesplaneringen med avseende på kulturmiljöer beaktas förutom de bebyggda miljöerna även landskapsområden av riksintresse samt fornlämningar. Fornlämningarna beaktas primärt utgående från fornminnesregistret som upprätthålls av Museiverket. Alla fornlämningar är skyddade enligt lag, men Museiverket tar i landskapsplanerna också hänsyn till enskilda fornlämningars riksvärde. Mer information hittar du via länkarna till höger.

INFORMATION OCH ANVISNINGAR
Byggda kulturmiljöer av riksintresse i planläggningen och tillståndsförfaranden (pdf)
Frågor och svar om RKY (pdf)
De riksomfattande målen för områdesanvändning
(Miljöministeriet)
Landskapsområden av riksintresse
(Miljöministeriet)
Fornminnesregistret i tjänsten Kulturmiljöns registerportal
(Museiverket)
Geografisk information kan laddas ner från Museiverkets nedladdningstjänst
 
Myndigheters kontaktinformation
Finlands kommuner
(Finlands Kommunförbund)
Landskapsförbunden i Finland
(Finlands Kommunförbund)
NTM-centralerna
(Närings-, trafik- och miljöcentralen)
Landskapsmuseerna
(Museiverket)
Museiverket
 
 
Mera fakta och pressbilder
(Museiverket)
Varkulturmiljo.fi
(Miljöministeriet, Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet)
Linnoista lähiöihin
Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa
Red. Pinja Metsäranta
Försäljning: Finska Litteratursällskapet
 
© Museiverket 2009