suomeksi  till första sidan  om tjänsten  tyck till  zooma in   zooma ut  
SÖKALTERNATIV
 
välj kommun
objektets namn eller en del av namnet ?
 
objektets element
omgivningens nuvarande karaktär
 
KARTSÖK
objekt landskapsvis
 

Välkommen till webbplatsen för byggda kulturmiljöer av riksintresse.

Inventeringen av byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY-inventering efter finskans rakennettu kulttuuriympäristö) ger en mångsidig bild av historien och utvecklingen av de byggda miljöerna i vårt land med avseende på såväl olika regioner som tidsperioder och objektstyper.

RKY-inventeringen utfördes av Museiverket och utgör, enligt statsrådets beslut om byggda kulturmiljöer, från och med den 1 januari 2010 en sådan inventering som avses i de riksomfattande målen för områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Objekten kan sökas via registret till vänster, antingen enligt kommun eller landskap eller på kartan. Du kan också söka enligt element i objektet, omgivningens nuvarande karaktär eller objektets namn. En beskrivning av objektet och dess historia öppnas när du klickar på objektets namn i förteckningen. Det aktuella områdets avgränsning framgår av de bifogade kartorna. För svenskspråkiga eller tvåspråkiga kommuner finns informationen om objekten på svenska. Samiska kulturobjekt inom den samiska ursprungsbefolkningens område beskrivs på samiska här.

Statsrådets beslut av den 14 december 2017 om de riksomfattande målen för områdesanvändningen trädde i kraft den 1 april 2018. Beslutet kräver att nationellt värdefulla kulturmiljöer och naturarv, liksom även deras regionala mångfald och tidsskikt i dem, tryggas i planeringen på landskapskapsnivå och kommunernas planläggning samt i statliga myndigheters verksamhet. Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen baserar sig helheten av kulturmiljöer i Finland på nationella inventeringar som myndigheterna gör av nationellt värdefulla landskapsområden, byggda kulturer av riksintresse (RKY) och arkeologiska objekt av riksintresse. Länkar och mer information hittar du till höger.

INFORMATION OCH ANVISNINGAR
Byggda kulturmiljöer av riksintresse i planläggningen och tillståndsförfaranden (pdf)
Frågor och svar om RKY (pdf)
De riksomfattande målen för områdesanvändning
(Miljöministeriet)
Landskapsområden av riksintresse
(Miljöministeriet)
Fornminnesregistret i tjänsten Kulturmiljöns registerportal
(Museiverket)
Geografisk information kan laddas ner från Museiverkets nedladdningstjänst
 
Myndigheters kontaktinformation
Finlands kommuner
(Finlands Kommunförbund)
Landskapsförbunden i Finland
(Finlands Kommunförbund)
NTM-centralerna
(Närings-, trafik- och miljöcentralen)
Landskapsmuseerna
(Museiverket)
Museiverket
 
 
Mera fakta
(Museiverket)
Varkulturmiljo.fi
(Miljöministeriet, Museiverket, undervisnings- och kulturministeriet)
Linnoista lähiöihin
Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa
Red. Pinja Metsäranta
Försäljning: Finska Litteratursällskapet
 
© Museiverket 2009