Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Lovisa Nyland

Nedre stan

Gå till Museiverkets karttjänst: Nedre stan
Beskrivning
Nedre stan i Lovisa hör till landets mest enhetliga stadsområden från 1700-talet. Stadsplanen, stadsstrukturen och byggbeståndet är välbevarade. De långa och raka gatuvyerna präglas av små byggnader från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Nedre stan består av den trähusstadsdel som spontant växte fram söder om befästningen när staden hade grundats på 1700-talet. Stadsdelen präglas fortfarande av ett enhetligt och kompakt gaturum och ett historiskt byggbestånd. Det täta, smala och höga gaturummet mellan Smedsgränd och Degerbygatan i Nedre stans norra del har en enhetlig stadsstruktur. Längs med gatorna finns några 1700-talshus i två våningar. Bostadshusen är brädfodrade med tidstypisk stående panel.

Drottninggatan och Mariegatan går i nord-sydlig riktning. Gatorna startar från Karlskronabulevarden och löper samman vid Salttorget. Nedre stan fortsätter vidare söderut från Salttorget längs Trädgårdsgatan ända fram till Båtsmansgränd. Byggbeståndet är välbevarat också här. De långa och raka gatuvyerna präglas av de små byggnaderna från slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Den harmoniska gatubilden understryks genom de relativt små tomterna. Tomterna söder om Salttorget, ursprungligen bebodda av sjömän och hantverkare, är anmärkningsvärt smala och små. Bostadshusen är ofta byggda utmed tomtens långsida med gaveln vänd mot gatan. Här finns också några exempel på bostadshus med genomfarbar portgång.

Nedre stans enhetliga, småskaliga struktur och smala gaturum fortsätter söderut längs med Trädgårdsgatan och Repslagarevägen över Antbyvägen till badstranden eller Plagen. Plagens södra del består av Ekudden med en gammal fransk trädgård och två bostadshus från 1800-talet i mycket välbevarad empirestil .

Nedre stan ligger nära Lovisaviken. Landhöjning och fylljord har gjort den tidigare stranden till en gata (Strandvägen), och stranden har utformats till ett sammanhängande promenadstråk. Från Salttorget kommer man till Skeppsbron med gamla saltmagasin. Området som numera främst är en turistsevärdhet har också en småbåtshamn.

Väster om Nedre stan utgörs stadens landskapsmässiga ram av den skogbeklädda Kvarnåsen med bl.a. två begravningsplatser och utsiktsplatsen Kuckustenen. Här står ett jugendinspirerat utsiktstorn i gjutjärn, ritat av arkitekt K. Hjelt 1906. Till Kvarnbackens landmärken hör en väderkvarn och Arkitektbyrå Kaija och Heikki Siréns vattentorn från 1961.
 
Historia
Degerby stad grundades 1745 när befästningsstaden Fredrikshamn hade avträtts till Ryssland i samband med Åbofreden 1743. Den slutliga stadsplanen gjordes av Augustin Ehrensvärd 1747. Målet var en bastionomgiven stenstad med en förstad i anslutning till befästningszonen. Bara en del av bastionerna och några stenbyggnader uppfördes. Den egentliga bebyggelsen och trähusstaden, den nuvarande Nedre stan, uppstod söder om befästningen.

Nedre stan skonades från den stora stadsbranden 1855. Området fick en ny stadsplan 1963. Avsikten var att en stor del av det historiska byggbeståndet skulle ersättas med byggnader i 2–5 våningar, vilket helt hade ändrat stadsdelens småskaliga struktur. Genom ändringarna i stadsplanen 1977 och 1980 gick staden in för en annan utveckling. Målet blev nu att skydda stadsdelen och tillåta ett försiktigt utfyllnadsbyggande.
 
Läs mer
Lovisa, ändring av stadsplan. Den nordiska trästaden 22. 1972.

Henrik Lilius, Kaupunkirakentaminen 1617-1856. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1. Keskiajalta 1870-luvulle. Suomen Kaupunkiliitto. Vantaa 1981.

Henrik Lilius, Suomalainen puukaupunki - Trästaden i Finland. 1985.

Olle Sirén, Loviisan kaupungin historia 1745-1995. Loviisan kaupunki, Loviisa 1995.

Petra Mäntynen, Loviisan Alakaupungin Puutarhakatu, inventointiraportti. Loviisan tekninen palvelukeskus 1996.
 
objektets element:  begravningsplats; planerat område; gaturum; bostadshus i stad; park; torg; väderkvarn;
omgivningens nuvarande karaktär:  stad;
 
Nedre stan i Lovisa. Soile Tirilä
Nedre stan i Lovisa. Soile Tirilä .
Nedre stan i Lovisa. I mitten Salttorget och småbåtshamnen. Hannu Vallas 1997
Nedre stan i Lovisa. I mitten Salttorget och småbåtshamnen. Hannu Vallas 1997.
Nedre stan i Lovisa. Timo-Pekka Heima 2008
Nedre stan i Lovisa. Timo-Pekka Heima 2008.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009