Museiverket

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
Pedersöre Österbotten

Lassfolk och Härmälä gårdsgrupper

Gå till Museiverkets karttjänst: Lassfolk och Härmälä gårdsgrupper
Beskrivning
Lassfolk och Härmälä utgör en del av den tidigt bebyggda jordbruksbyn vid Purmo å. Orten har blivit rik genom tjärbränning. Byggnadsbeståndet består av österbottniska bondgårdar med två eller en och en halv våningar. Lassfolks gården har stor byggnadshistorisk betydelse.

I östra kanten av åkerdalen längs Purmo å, vid den gamla landsvägen, ligger gårdarna Lassfolk och Härmälä med sina tätt byggda gårdstomter och många byggnader. Gårdarna som hör till byn Överpurmo står sedan 1700-talet kvar på sina ursprungliga platser.

Lassfolk ligger längs den s.k. Purmovägen som följer Purmo å från Kortesjärvi till kusten och Jakobstad.
Huvudbyggnaden härstammar från början av 1800-talet. De långa rödmyllade bodarna och fähuset i gråsten bildar en sluten gårdsplan. Fähusen på Rosenlunds prästgård byggda av sten har varit förebild för fähusen på Lassfolk.
 
Historia
Purmoområdet var en betydande tjärproducent, vilket även kommer till synes i en blomstrande byggnadsverksamhet. På 1870-talet skeppades över 20 000 tunnor tjära till Stockholm via Jakobstad.

Purmo kyrka uppfördes i början av 1700-talet och då iståndsattes vägen, som sedan gammalt följt åstranden, ända fram till Lillby.

Lassfolk restaurerades till museum år 1979. Huvudbyggnaden var bebodd ända fram till 1970-talet.
 
Läs mer
K.V. Åkerblom, Pedersöre storsockens historia I. Jakobstad 1950.

Svenska Österbottens historia I, IV, Svenska Österbottens Landskapsförbund. Vasa 1977, 1983.

Christer Kuvaja et al., Leva fattig – dö rik. Purmo kommuns historia 1868-1976. Vasa 2001.

Kulturgården på Lassfolk www-sidor, http://museum.svof.fi/lassfolk.htm (4.1.2008)
 
objektets element:  by; gårdsplan; bondgård;
omgivningens nuvarande karaktär:  agrart landskap;
 
Ekonomibyggnader på Lassfolk gård. Tuija Mikkonen 2006
Ekonomibyggnader på Lassfolk gård. Tuija Mikkonen 2006.
Lassfolks gårdsplan. Pekka Kärki 1980
Lassfolks gårdsplan. Pekka Kärki 1980.
 
publicerat 22.12.2009
sänd respons om RKY-objektet
till början
 


© Museovirasto 2009