Museiverket
Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY
suomeksi    om tjänsten    tyck till

 SÖKALTERNATIV

objekt landskapsvis
 

KARTSÖK

landskapskarta Lappland Mellersta Österbotten Norra Österbotten Kajanaland Norra Karelen Södra Karelen Österbotten Norra Savolax Södra Savolax Kymmenedalen Mellersta Finland Södra Österbotten Päijänne-Tavastland Nyland - östra Egentliga Tavastland Nyland - västra Birkaland Satakunta Egentliga Finland
sökvillkor: alla objekt
sökresultat: 1472 objekt
Texterna är tillsvidare enbart på finska i enspråkigt finska kommuner.
 
Ackas Birkaland
Viialan kirkko
Alajärvi Södra Österbotten
Alajärven kirkko ja kirkonkylän julkiset rakennukset
Lehtimäen kirkkomaisema
Nelimarkka-museo ja Eero Nelimarkan huvila
Alavieska Norra Österbotten
Mattilanperän kylä
Alavus Södra Österbotten
Alavuden kirkko ja Muistojen kappelin alue
Alavuden rautatieasema
Tuurin rautatieasema
Villa Manner
Asikkala Päijänne-Tavastland
Asikkalan kirkonkylä
Urajärven kartano
Vesivehmaan kylä
Vähä-Äiniön kylä
Vääksyn kanava
Askola Nyland
Särkijärven kylä- ja kartanomaisema
Vakkolan kylä
Aura Egentliga Finland
Käyrän kasvatuslaitos
Laukkaniityn kylä
Varkaantie
Björneborg Satakunta
Ahlaisten kirkonkylä
Juseliuksen mausoleumi ja Käppärän hautausmaa
Kellahden kartanomaisema
Kivi-Pori
Kokemäenjoen luodot
Kraftmanin härkätalli ja navetta
Lavian kirkonkylän raitti
Mäntyluodon luotsi- ja satamaympäristö
Noormarkun ruukin ja Ahlström-yhtiön rakennukset
Pihlavan huvila-alue
Pihlavan saha ja asuinalueet
Porin kuudes kaupunginosa
Porin teollisuusmaisema
Porin Vanha hautausmaa
Reposaaren yhdyskunta
Riihikedon aravatalot
Riihikedon koulukorttelit
Söörmarkun kylä
Borgå Nyland
Björkholms lotsstation
Björkholms före detta lotsstation är den lotsvaktstuga vid Finska viken som bäst bevarats i sitt ursprungliga skick. Björkholms lotsstat ...
Borgå järnvägsstation
Anläggandet av en privat järnväg och järnvägsstation i Borgå vittnar om borgarnas vilja att säkra trafikförbindelserna och handelsrelationer ...
Bostadsområdet Hammars och platsen för Borgå ångsåg
Hammars är en tättbebyggd arbetarstadsdel som bevarat sin ursprungliga karaktär och som utgör ett typiskt exempel på de bostadsområden som u ...
Den medeltida borgön Husholmen med kringliggande landskap
Husholmen hör till de bäst bevarade borgarna som funnits i Svea rike under senare hälften av 1300-talet. Husholmen har ett enastående värde, ...
Drägsby gård
Drägsby gårds huvudbyggnad och ekonomibyggnader från början av 1800-talet är typiska exempel på den höga byggstandarden i de medeltida herrg ...
Gamla Borgå och Borgbacken i Borgå
Borgå är en av de sex finländska städer som grundades under medeltiden. Stadsplanen, gatunätet och tomtstrukturen är välbevarade i Gamla Bor ...
Herrgårds- och bylandskapet i Borgå ådal
I Borgå ådal, norr om den medeltida Borgå stad, öppnar sig det flacka, öppna odlingslandskapet vid Kiala gård och Finnby. Landskapet speglar ...
Hindhårs järnvägsstation
Hindhårs järnvägsstation är en välbevarad stationshelhet vid den privata banan mellan Borgå och Kervo. Stationen ligger mitt i en by som ...
Jackarby gård
Jackarby gårds huvud- och sidobyggnader bildar ett representativt gårdsområde som återspeglar den rådande kompositionstraditionen på 1700-ta ...
Kullo gård
Kullo gårds karaktärsbyggnad är en av de få gårdarna som uppförts i början av 1900-talet på en gårdsplats från 1600-talet och som ritats av ...
Lots- och fyrsamhällen och fiskelägen i Borgå västra skärgård
Urvalet som baserar sig på en nationell inventering innefattar kulturhistoriskt värdefulla sjöfartsobjekt, till exempel fyrar, lotsstationer ...
Näse begravningsplats
Näse begravningsplats hör till vårt lands äldsta begravningsplatser som ligger utanför en stad. Med sina konst- och kulturhistoriskt värdefu ...
Postbacken
Postbacken utgör en landskapsmässig höjdpunkt vid Stora strandvägen. Postbacken är ett sällsynt välbevarat hantverkar- och backstugusittarom ...
Skärgårdsbyar i Borgå
På de stora öarna Emsalö, Vessölandet och Pellinge utanför Borgå finns en hel del välbevarad bybosättning kvar längs de gamla byavägarna, bl ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Trähuskvarter och offentliga byggnader i Borgå empirecentrum
Arkitekt C.L. Engel rutnätsplan i Borgå följer empiretidens principer och ideal och hör till de främsta i sin genre i Finland. Av den urspru ...
Ylike
Byn Ylike är en klungby med rötter i medeltiden. Den nyländska kustbyn är sällsynt välbevarad både till struktur och byggbestånd, och den om ...
Brahestad Norra Österbotten
Iso-Kraaselin ja Taskun tunnusmajakat
Lampinsaaren kaivosyhdyskunta
Museosilta
Pohjanmaan rantatie
Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit
Raahen rautatieasema ja tullikamari
Raahen seminaari
Saloisten kellotapuli
Bötom Södra Österbotten
Karijoen kirkkoympäristö
Enare Lappland
Inarinsaamelaisten vuotuismuuton talvi- ja kesäpaikat
Ivalojoen kulta-alue
Jäämerentien tiehistorialliset kohteet
Kolttasaamelaisten asutuspaikat
Poroerotuspaikat ja -aidat
Raja-Joosepin asuinkenttä
Repokairan ja Lemmenjoen alueen saamelaisasutus ja kullankaivajayhdyskunta
Ruijanpolku
Seitapaikat
Enonkoski Södra Savolax
Museosilta
Enontekis Lappland
Enontekiön jälleenrakennuskauden julkinen rakentaminen
Enontekiön saamelaisasutuksen talvi- ja kesäkylät
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kilpisjärven matkailuhotelli
Markkinan kirkonpaikka
Peltovuoman kylä
Poroerotuspaikat ja -aidat
Seitapaikat
Struven astemittausketju
Yrjö Kokon Ungelon torppa
Esbo Nyland
Ateljévillan Tarvaspää
Tarvaspää, som konstnären Akseli Gallen-Kallela ritade åt sig själv, är en av de främsta ateljévillorna i Finland från början av 1900-talet. ...
Campusområdet i Otnäs
Campusområdet i Otnäs finns i anslutning till landets äldsta universitet för teknik och arkitektur. Området var i sin tid landets största en ...
Esbo kyrkbacke
Esbo kyrkbacke är en medeltida kyrkmiljö, och på det sätt som är typiskt för historiska sockencentra finns här en kyrka med klockstapel och ...
Esbogård
Esbogård är en av de gamla kungsgårdarna vid Stora strandvägen. Den medeltida väglinjen går alltjämt genom herrgårdsområdet. En museimärkt b ...
Fästningar från I världskriget i Helsingfors med omnejd
En del av den försvarslinje som anlades till skydd för S:t Petersburg är sjöfästningen Sveaborg med tillhörande landfästning. Fästningarna u ...
Hagalund
Hagalund är det mest omfattande och betydande exemplet i Finland på det nya idealet av förorter och bostäder som vann terräng efter andra vä ...
Köklax järnvägsstation
Köklax station är en typisk liten station med bostadsområde vid kustbanan mellan Helsingfors och Åbo som öppnades för trafik år 1903. Kö ...
Snettans-Rödskogs by- och odlingslandskap
Snettans och Rödskogs kompakta och strukturellt enhetliga byar med sina byggnader bildar ett välbevarat by- och åkerlandskap som odlats reda ...
Sommarbebyggelsen vid ångbåtslederna i Helsingfors
Villabebyggelsen på öarna utanför Helsingfors, som var lättillgängliga tack vare ångbåtstrafiken, vittnar om det stora intresset för sommarb ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Träskända gård
Träskända gård med sina byggnader och sin park är ett representativt exempel på gårdskulturen i huvudstadsnejden på 1800-talet. Träskända pa ...
Etseri Södra Österbotten
Inhan rautatieasema
Inhan ruukkiyhdyskunta
Myllymäen rautatieasema ja asemanseudun kauppa- ja liikerakennukset
Tuomarniemen metsäopisto
Vääräkosken kartonkitehdas
Ähtärin kirkonseutu
Eura Satakunta
Euran kirkkoympäristö
Hinnerjoen kirkonkylä
Kauttuan ruukki- ja paperitehdasyhdyskunta
Köyliönjokilaakson ympäryskylät
Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema
Nuoranteen talot
Panelian kylä
Euraåminne Satakunta
Irjanteen kylä
Luvian kirkonkylä
Luvian saariston kalastajatilat
Museosilta
Peränkylä
Säpin majakkayhteisö ja luotsiasema
Vuojoen kartano
Evijärvi Södra Österbotten
Lassilan taloryhmä
Forssa Egentliga Tavastland
Forssan teollisuusyhdyskunta
Fredrikshamn Kymmenedalen
Haminan linnoitus- ja varuskuntakaupunki
Hietakylän hautausmaa ja Haminan ortodoksinen hautausmaa
Museosilta
Petkeleen asuinalueet
Pitäjänsaaren esikaupunkialue
Suuri Rantatie
Tammion ja Kuorsalon saaristokylät
Virolahden graniittilouhokset
Grankulla Nyland
Grankulla järnvägsstation
Grankulla station är en mellanstation vid kustbanan mellan Helsingfors och Åbo. Till stationsmiljön hör förutom det arkitektoniskt exception ...
Grankulla villastad
Grankulla är en av landets tidigaste villastäder. I början av 1900-talet försökte man med hjälp av lummiga och luftiga trädgårdsstäder skapa ...
Gustavs Egentliga Finland
Isokarin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Katanpään linnake
Kustavin kirkkoympäristö
Lypyrtin kylä ja luotsiasema
Suuri postitie
Haapajärvi Norra Österbotten
Haapajärven kirkkoranta
Haapavesi Norra Österbotten
Haapaveden kotitalousoppilaitos ja Mustikkamäen viljelymaisema
Haapaveden Vanhatien raitti
Halso Mellersta Österbotten
Halsuan kirkkotie ja kirkonseutu
Hangö Nyland
Gäddtarmens hällristningar
Hällristningarna i Gäddtarmen är ett unikt minnesmärke av sjöfarare i Östersjön. Cirka 400 m nordväst från spetsen av Hangö udd utanför ...
Hangö järnvägsstation
Hangö järnvägsstation ingår i en serie av stationsbyggnader i sten som representerar funktionalistisk stil och härstammar från 1930-talet el ...
Hangö Kex industribyggnader
Industribyggnaderna som tillhörde kexfabriken Hangon Keksi - Hangö Kex är de äldsta som bevarats av det kända livsmedelsindustriområdet i Ha ...
Krigshistoriska objekt vid Hangö udd
Hangö udd och öarna runtomkring har till följd av sitt geografiska läge i århundraden varit ett strategiskt viktigt område för sjöfarten och ...
Kudeneule Oy:s fabriksområde
Hyvon Kudeneule Oy:s fabriksbyggnad är ett värdefullt objekt bland efterkrigstidens industriarkitektur och en av främsta exemplen på arkitek ...
Oy Forcit Ab:s fabriksområde
Oy Forcit Ab:s fabriksområde hör nära ihop med Hangös tidiga industriella historia och utvecklingen av sprängämnesindustrin i Finland. S ...
Västra hamnen i Hangö
Västra hamnen i Hangö i spetsen av Hangö udd är Finlands första exporthamn för utlandstrafik som fungerar året runt. Hamnen har byggts i fle ...
Östra Badhusparkens villaområde
Villaområdet i Östra badhusparken i Hangö speglar på ett unikt sätt badanstaltens betydelse för staden samt tidevarvet fram till första värl ...
Östra hamnen i Hangö
Östra hamnen i Hangö är en av de främsta hamnarna för fritidsbåtar i Finland. Östra hamnen med brygga och magasin byggdes i slutet av 18 ...
Hankasalmi Mellersta Finland
Hankasalmen rautatieasema
Pienmäen talonpoikaistalo
Harjavalta Satakunta
Emil Cedercreutzin Harjula ja Maahengen temppeli
Huovintie
Lammaistenlahden kulttuurimaisema
Satalinnan parantola
Hartola Päijänne-Tavastland
Koskipään kartano
Ruskealan ja Kirkkolan kylien viljelymaisema
Hattula Egentliga Tavastland
Hattulan keskiaikaiset kartanot ja Lepaan puutarhaopisto
Hattulan Pyhän Ristin kirkko
Hämeen Härkätie
Ihalemmen, Leiniälän, Nihattulan, Pelkolan ja Sattulan kyläasutus
Mierolan ja Rahkoilan kylät
Parolannummen harjoituskenttä
Retulansaaren kylä ja viljelymaisema
Hausjärvi Egentliga Tavastland
Erkylän kartano
Lavinnon kylä
Mommilan kartanomaisema
Oitin rautatieasema
Heinola Päijänne-Tavastland
Harjupuisto
Heinolan kirkkokortteli ja vanha hautausmaa
Heinolan maaseurakunnan kirkkoympäristö
Heinolan Perspektiivi
Heinolan seminaari
Reumasäätiön sairaala
Suomen Urheiluopisto
Heinävesi Norra Karelen
Heinäveden luostarit
Heinäveden reitin kanavat ja rakenteet
Helsingfors Nyland
Alexandersgatan i Helsingfors
Alexandersgatan, en av stadens främsta affärsgator, är ett av landets tidigaste affärsstråk. Här har flera affärsbanker och försäkringsbolag ...
Alphyddans kyrka
Genom sin arkitektur och sin planlösning är Alphyddans kyrka ett representativt exempel på en kyrkobyggnad som ritats med tanke på behoven i ...
Alvar Aaltos hem och arkitektbyrå
Arkitektparet Alvar och Aino Aalto ritade ett eget hus åt sig på Rievägen i Munksnäs. Som helhet är huset, tillsammans med inredningen och d ...
Andelsrörelsernas och industrins Sörnäs
Elantos och centralaffären Osuustukkupauppas (OTK) monumentala förvaltningsbyggnader i rödtegel och de tillhörande livsmedelsproduktionsanlä ...
Arabiafabrikerna
Arabia är 1900-talets främsta porslinsfabrik och ett exportföretag som har fått internationell erkänsla för sin produktformgivning. De st ...
Berghälls kyrka
Berghälls kyrka, byggd i grå granit enligt ritningar av arkitekt Lars Sonck, reser sig som en arkitektoniskt monumental avslutning på staden ...
Bostadsområdet Månsas
Månsas är en förort som planlagts och utbyggts i syfte att lindra bostadsbristen under återuppbyggnaden efter kriget. Den ”värdefulla vardag ...
Brunnsparken
Brunnsparken i den sydligaste spetsen av Helsingforsudden är en park som tillhörde brunns- och badanstalten och anlades enligt utländska för ...
Brändö villastad
Brändö är en av landets äldsta trädgårdsstäder, anlagd enligt de villastadsideal som gällde i början av 1900-talet. Byggnadsbeståndet ut ...
Djurgårdsvillorna och de allmännyttiga byggnaderna vid Djurgården
Villabyggnaderna från slutet av 1800-talet ligger glest utplacerade på klipporna vid Tölövikens och Djurgårdsvikens stränder, tillsammans me ...
Domarby gård
Domarby gård är en av de officersgårdar som uppförts i Helsingforsregionen till följd av Sveaborgs inverkan och gårdens huvudbyggnad är ett ...
Drumsö kyrka
Drumsö kyrka, S:t Jacobs kyrka, är med sin exklusiva interiör och finslipade detaljer ett välbevarat och representativt exempel på kyrkoarki ...
Egnahemsområdet i Britas och frontmannahusen
Britas är ett representativt exempel på ett bostadsområde från återuppbyggnadstiden och på s.k. frontmannahus, som tack vare typhusritningar ...
Esplanaden – Bulevarden
Esplanaden och Bulevarden är alléer vars karaktär och grundform har bevarats väl i 200 år. Alléerna härstammar från den nya huvudstadens sta ...
Finlandiahuset, Stadsteatern och Kulturhuset
Finlandiahuset, Stadsteatern och Kulturhuset med sina salar, estrader och foajéer är samlings- och kulturbyggnader som listats av den intern ...
Finlands Bank, Riksarkivet och Ständerhuset
Finlands Bank, Riksarkivet och Ständerhuset vid Senatstorgets norra sida avspeglar Helsingfors funktion som huvudstad och fortsätter monumen ...
Folkparkerna Högholmen och Fölisön
Högholmen och Fölisön, de första folkparkerna i Finland från slutet av 1800-talet, har väl bevarat sin kulturmiljö både som folkparker och n ...
Fästningar från I världskriget i Helsingfors med omnejd
En del av den försvarslinje som anlades till skydd för S:t Petersburg är sjöfästningen Sveaborg med tillhörande landfästning. Fästningarna u ...
Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur i Helsingfors
Försvarsmaktens 1930-talsarkitektur utnyttjade tidens nyaste arkitektoniska utveckling och internationella influenser. Byggnaderna anpassade ...
Försäkringsbolaget Pohjas hus, Glaspalatset och Järnhuset
Försäkringsbolagets Pohjas hus, Glaspalatset och Järnhuset fick på sin tid uppskattning för sina banbrytande konstruktions- och arkitekturlö ...
Gamla Skatudden
Skatudden öster om Södra hamnen är ett särpräglat inslag i Helsingfors maritima nationallandskap. Hamnområdets kajanläggningar och byggnader ...
Gammelstaden i Helsingfors
Gammelstaden i Helsingfors är den plats där staden ursprungligen grundades och där den var belägen 1550–1640. Den plats vid Vanda ås mynning ...
Gardeskasernen
Gardets kasernkvarter hade ett stort nationellt symbolvärde som en historisk miljö för den finska militären, först som Gardets kasern och se ...
Helsingfors finskspråkiga arbetarinstitut
Helsingfors finska arbetarinstituts tillbyggnad från år 1959 är ett bra exempel på en lyckad integrering av en ny byggnadsdel med en befintl ...
Helsingfors Salutorg med omgivande byggnader
Salutorget är en av de viktigaste öppna platserna i Helsingfors, som bildades då den ryske kejsaren lät upphöja Helsingfors till huvudstad ...
Helsingfors synagoga
Helsingfors synagoga är den ena av landets två judiska helgedomar och centra för judisk kultur. Den arkitektoniskt och stadsbildsmässigt vär ...
Helsingfors universitets byggnader (centrumcampus)
Landets dåvarande enda universitet som 1828 hade flyttats till huvudstaden hade en central position i landets bildningshistoria och Helsingf ...
Hertonäs gård
Hertonäs gård med sitt karaktärshus, sin formgivna franska trädgård och engelska park är en av de finaste representanterna för 1800-talets h ...
Hertonäs och Gumtäkts koloniträdgårdar
Hertonäs och Gumtäkts koloniträdgårdar är välbevarade exempel på de koloniträdgårdar som anlades under 1920- och 1930-talen och som represen ...
Hoplax järnvägsstation
Hoplax järnvägsstation med sin stationsbyggnad från 1920-talet är ett representativt stationsområde som snabbt växte upp intill järnvägsbana ...
Höghusområdet i Bortre Tölö
Huvuddelen av stadsdelen Bortre Tölö i Helsingfors bildar det största enhetliga området i vårt land med bostadskvarter bestående av flervåni ...
Johanneskyrkan med omgivning
Johanneskyrkan i tegel med två torn är ett av de viktigaste exemplen på senare nygotik i Finland. Kyrkan, som har en viktig roll i stadsbild ...
Järnvägstorget i Helsingfors
Järnvägstorget i Helsingfors är ett storskaligt kollektivtrafiktorg omgivet av monumentalbyggnader, inritat i stadsplanen 1873 som centrum f ...
Kajsaniemiparken och botaniska trädgården
Kajsaniemiparken är huvudstadens första allmänna stadspark. Helsingfors universitets botaniska trädgård i den nordöstra delen av parken har ...
Kirurgiska sjukhuset
Kirurgiska sjukhuset från år 1888 var landets första kirurgiska specialsjukhus. Den arkitektoniska lösningen med sjukpaviljonger följer sjuk ...
Kottby trähusområden och Ormhuset
Bostadsområdena Trä-Kottby och västra Kottby i Helsingfors med det närliggande så kallade Ormhuset samt Olympiabyn och nya Olympiabyn är fra ...
Kraftverksområdet i Södervik
I Södervik lät Helsingfors bygga sitt första kommunala el- och gasverksområde som utgör ett betydande verk inom finländsk industriarkitektur ...
Kårböle kyrka
Kårböle kyrka är ett exempel på 1960-talets nya och fördomsfria kyrkobyggande som var arkitektoniskt högklassigt och använde tekniskt avance ...
Lappvikens sjukhusområde
Lappvikens sjukhus är landets äldsta mentalsjukhus och räknas även bland de äldsta psykiatriska vårdinrättningarna i Europa. Parken och träd ...
Lokstallarna i Böle, maskinverkstaden och SOK:s industrikvarter
Lokstallarna i Böle, VR:s gamla maskinverkstad samt SOK:s representativa, funktionalistiska produktionsanläggningar i Vallgård bildar en vit ...
Malms begravningsplats
Norra begravningsplatsen som invigdes i Malm år 1894 låg på den tiden utanför Helsingfors stads gränser. Begravningsplatsen som har utvidgat ...
Malms flygplats
Malms flygplats är Helsingforsregionens första civila landflygplats och en förenande länk till den internationella flygtrafiken. Malms flygp ...
Malms järnvägsstation
Malms funktionalistiska järnvägsstation från 1930-talet avviker från andra samtida stationshus, genom att banan passerar genom stationshuset ...
Mejlans kyrka och skola
Mejlans kyrka och skola ligger intill varandra mitt i de luftiga bostadskvarteren i Mejlans. Helheten där skolan och kyrkan ingår är en högk ...
Mejlans sjukhusområde
Helsingfors universitets centralsjukhus storkvarter i Mejlans har en nyckelställning inom finsk sjukhusarkitektur. Byggnadshistoriskt och ar ...
Mejlans villaområde
Mejlans villaområde som när det började byggas under 1800-talets slut låg utanför själva staden är en representativ företrädare för samtida ...
Observatoriebergets observatorium och park
Då Astronomiska institutionen vid Kejserliga Alexanders Universitetet fick sitt observatorium på 1840-talet var det ifråga om planeringslösn ...
Olympiadbyggnaderna
Idrottsbyggnaderna som byggdes för olympiaden i Helsingfors är också internationellt sett en välbevarad helhet av olympiadarkitektur. De ing ...
Rönnbacka förort
Förorten Rönnbacka från början av 1960-talet ligger på ungefär 10 kilometers avstånd från Helsingfors centrum, och hörde till de första regi ...
Sandhamn
Det strategiska läget för ön Sandhamn utanför Helsingfors har under seklernas gång format det för militära ändamål använda områdets kulturmi ...
Sandudds begravningsplatser
En omfattande och enastående helhet av begravningsplatser som tillhör olika religiösa samfund breder ut sig över Lappviken, Sandudd och Edes ...
Senatstorget med omgivning
Senatstorget är huvudstadens främsta öppna plats. De offentliga byggnader som omger Senatstorget avspeglar centralförvaltningens, kyrkans oc ...
Småhusområdet i västra Hertonäs
Småhusområdet i västra Hertonäs är ett bostadsområde från återuppbyggnadstiden, ovanligt välbevarat till sin stadsplan, sitt byggnadsbestånd ...
Sockenbacka järnvägsstation
Sekelskiftesmiljön kring järnvägsstationen i Sockenbacka vid kustbanan mellan Helsingfors och Åbo är alltjämt välbevarad. Förutom stationsby ...
Sommarbebyggelsen vid ångbåtslederna i Helsingfors
Villabebyggelsen på öarna utanför Helsingfors, som var lättillgängliga tack vare ångbåtstrafiken, vittnar om det stora intresset för sommarb ...
Stadsdelen Eira, kvarteren kring Villagatan och Mikael Agricola-kyrkan
Eira är ett gott exempel på det tidiga 1900-talets Sitteinspirerade stadsplaneringsideal, alldeles som stadsplanerna för Vallgård och Främre ...
Stadsdelen Främre Tölö
I det bostadsdominerade Främre Tölö har de mest typiska stadsplanemålen från 1900-talets första hälft konkretiserats: stadsplanen speglar or ...
Sundholmens industriområde
Industrilandskapet på Sundholmen domineras av viktiga industrihistoriska objekt i stor skala. Av dem är Kabelfabriken och Alkos fabrik dessu ...
Sveaborg
Sveaborg vid farleden till Helsingfors är en av världens stora sjöfästningar. Dess historia är nära sammanflätad med Helsingfors, Finlands o ...
Sörnäs fängelse
Tukthuset (centralfängelset) i Sörnäs i Helsingfors hör vid sidan av de nya länsfängelserna till de mest betydande objekten i det riksomfatt ...
Torkelsbackens bostadsområde
Torkelsbackens bostadsområde har drag av en trädgårdsstad och är omgiven av Berghälls täta och effektiva stadsstruktur. Området avspeglar de ...
Vallgårds bostadsområden
Trä-Vallgård och nya Vallgård utgör ett omfattande bostadsområde som byggdes för arbetarbefolkningen under de första årtiondena under 1900-t ...
Vatten- och avloppsanläggningar vid Vanda ås mynning
Byggnadsbeståndet vid vatten- och avloppsverket i Gammelstaden och Forsby beskriver kommunalteknikens utveckling i huvudstaden från det tidi ...
Viks undervisnings- och försöksgård
Helsingfors universitets agrikultur- och forstvetenskapliga fakultets undervisnings- och försöksgård i Vik byggdes på 1930-talet för att som ...
Östersundom gård, Östersundom kyrka och Villa Björkudden
Östersundom gård är en av de vid Finska vikens kust belägna, på 1600-talet bildade herrgårdar, vars driftscentrum består av ett mångsidigt, ...
Hirvensalmi Södra Savolax
Hirvensalmen kirkonmäki ja tervaleppäranta
Hämeenmäen ja Hurrilan kylät
Kissakosken kanava ja tehdasalue
Pohoskylän raitti
Hollola Päijänne-Tavastland
Hankalankosken pellavaloukku
Hollolan kirkko ja historiallinen pitäjänkeskus
Kurjalan kartano
Vesalan, Nokkolan, Untilan ja Utulan kylien viljelymaisema
Voistion kulttuurimaisema
Humppila Egentliga Tavastland
Venäjän kartano
Hyrynsalmi Kajanaland
Hyrynsalmen kirkko
Hyrynsalmen rautatieasema
Kainuun puromyllyt
Kaunislehdon talomuseo
Hyvinge Nyland
Hyvinkään kirkko ja seurakuntakeskus
Hyvinkään rautatieasemat
Hyvinkään Villatehdas
Kytäjän kirkko
Högfors Nyland
Högforsin ruukinalue
Idensalmi Norra Savolax
Iisalmen kirkkoaukio ja puistoakselit
Iisalmen rautatieasema
Iisalmen vanha kirkko
Koljonvirran historiallinen maisema
Peltosalmen viljelymaisema
Runnin kylpylä ja Saarikosken kanava
Ijo Norra Österbotten
Akolan tila
Iin Haminan vanha satama- ja kauppapaikka
Iin Röytän luotsiasema
Pohjanmaan rantatie
Pohjanmaan teollisuuden kartanot
Pyramidikattoiset kesänavetat
Ulkokrunnin majakka- ja luotsiyhdyskunta
Ikalis Birkaland
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Ikaalisten vanhan kauppalan alue ja Ikaalisten kirkonseutu
Ison-Röyhiön kylä
Koveron kruununmetsätorppa
Ilmola Södra Österbotten
Ilmajoen kirkko ja kirkonseutu
Ilmajoen rautatieasema
Koskenkorvan tehtaat
Könnien talot
Nikkolan ja Pirilän jokivarsiasutus
Yli-Lauroselan pihapiiri
Ilomants Norra Karelen
Hattuvaaran vaarakylä
Ilomantsin Kauppatien ja Kotimäen alue
Ilomantsin Pappilanvaara
Kakonahon kylämaisema
Mekrijärven kylä ja Sissolan talo
Möhkön ruukinalue
Ostronsaaren Jeskalan pihapiiri
Salpalinja
Imatra Södra Karelen
Imatran Voiman ja Kuparin asuinalueet
Imatrankosken kulttuuriympäristö
Immolan kasarmialue
Kaukopään tehtaan asuinalueet
Niskapietilän tie
Tornansaaren teollisuusalue, Neitsytniemen kartano ja Niskalammen asuntoalue
Vuoksenniskan Kolmen ristin kirkko
Ingå Nyland
Barösunds farled
Den historiska farleden längs Finska vikens norra strand löper via Barösund i Ingå skärgård, varifrån även rutten till Tallinn avgrenat sig. ...
Degerby kyrkby
Degerby kyrkby är med avseende på skala, funktioner och byggnadsbestånd en liten lantlig kyrkoby i en jordbrukssocken med anor från början a ...
Fagervik bruksområde
Fagervik är den mest enhetliga och vackraste brukshelheten från den förindustriella tidsepoken i vårt land. Järnbruket med den omgivande ...
Ingå kyrka och prästgård
Gråstenskyrkan i den vidsträckta, medeltida kyrksocknen Ingå är tillägnad sjöfararnas skyddshelgon Sankt Nikolaus. Kyrkan byggdes på en plat ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Täkter by
Täkters gamla bycentrum karakteriseras av en välbevarad tät bygrupp från tiden före storskiftet. Den täta och ställvis bergiga bybacken ...
Österkullabäckens by- och odlingslandskap
De medeltida bytomterna, de öppna åkersluttningarna och Stora Strandvägens sträckning utgör de centrala elementen i by- och odlingslandskape ...
Itis Päijänne-Tavastland
Iitin kirkonkylä
Jakobstad Österbotten
Alholmens cikoriafabrik och järnvägsstationsområde
Jakobstads cikoriafabriks tomt och järnvägsstationen på Alholmens hamnområde i Jakobstad bildar en välbevarad helhet, som avspeglar trafikhi ...
Bostadsområdet Kråkholmen
Som utgångspunkt för den stadsplanemässigt exceptionella planlösningen gällande Kråkholmens bostadsområde har man använt element i anslutnin ...
Gamla hamnen i Jakobstad
Gamla hamnen i Jakobstad är en av de bäst bevarade hamnarna i Österbotten och användningen av hamnen har en lång historisk kontinuitet. Hamn ...
Jakobstads historiska stadskärna
Kännetecknande för stadskärnan i Jakobstad är breda gator och esplanader som skiljer stadsdelarna från varandra samt trädgårdarna till tomte ...
Jakobstads järnvägsstation med omgivning
Området kring järnvägsstationen i Jakobstad med tull- och packhus och magasinsbyggnader återspeglar industrialiseringen längs den österbottn ...
Mässkärs fyr- och lotssamhälle
Byggnaderna på Mässkär bildar en tidsmässigt, mångskiktad helhet, som ger en god bild av den statliga förvaltningen inom sjöfarten och den s ...
Norrmalms trästadsdel och Strengbergs tobaksfabrik
Stadsdelen Norrmalms eller Skatans trähusområde räknas till de viktigaste enhetliga trästadsdelarna i vårt land. Stadsstrukturen i Norrma ...
Pedersöre kyrka och Kyrkostrand
Pedersöre medeltida kyrka, som utvidgades under 1780-talet, hör till den gustavianska stenarkitekturens viktigaste byggnader i Finland. Kyrk ...
Rosenlunds prästgård
Rosenlunds prästgård, som ligger invid Jakobstads historiska stadscentrum, utgör med sin historiska trädgård, park och ekonomibyggnader en m ...
Östanlid sanatorium
Östanlid sanatorium är exemel på hur kunskapen om sjukvård har inverkat på sjukhusarkitekturen under de första årtiondena under 1900-talet. ...
Janakkala Egentliga Tavastland
Hakoisten kartano ja linnavuori
Irjalan kartano
Leppäkosken kartano
Monikkalan ja Vanantaan kartanot
Tervakosken paperitehdas ja yhdyskunta
Turengin rautatieasema
Viralan kartano
Jockis Egentliga Tavastland
Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema
Jokioisten kirkko ja pappilat
Joensuu Norra Karelen
Heinävaaran vaara-asutus
Joensuun luterilainen ja ortodoksinen kirkko
Joensuun rantapuistovyöhyke
Joensuun rautatieasema ja sen ympäristö
Kiihtelysvaaran kirkko
Museosilta
Pielisjoen kanavat
Salpalinja
Uimaharjun rautatieasema
Utran kanava ja historiallinen teollisuusalue
Vornan tie
Jorois Norra Savolax
Huutokosken rautatieasema
Joroisten kartanot
Joutsa Mellersta Finland
Joutsan Jousitien keskusraitti
Museosilta
Juga Norra Karelen
Juuan kirkonkylän vanha keskusta
Äyhkyrin talonpoikaistila
Juupajoki Birkaland
Hyytiälän metsäasema
Kallenaution kestikievari
Korkeakosken tehdasyhdyskunta
Lylyn rautatieasema
Juva Södra Savolax
Juvan kartanot
Juvan kirkonmäki
Koikkalan kylä
Jyväskylä Mellersta Finland
Jyväskylän Harju ja Vesilinna
Jyväskylän Kirkkopuisto ja hallintokeskus
Jyväskylän rautatieasema
Jyväskylän yliopiston alue
Korpilahden kirkkoranta
Kortepohjan asuma-alue
Luonetjärven kasarmialue
Mankolan alue
Sotatarviketeollisuuden alueet
Struven astemittausketju
Säynätsalon teollisuusyhdyskunta
Taulumäen kirkko ja Jyväskylän vanha hautausmaa
Vaajakosken teollisuusympäristö
Viitaniemen asuntoalue
Älylän ja Seminaarinmäen asuinalueet
Jämijärvi Satakunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Jämsä Mellersta Finland
Huhkojärven tila
Jämsänjoen agraarimaisema
Jämsänkosken teollisuusympäristö
Suur-Jämsän empiretalot
Vanha Jämsä
Kaavi Norra Savolax
Telkkämäen kaskialue
Kajana Kajanaland
Hoikankankaan kasarmialue
Kajaanin Kauppakadun funkistalot ja Raatihuoneentori
Kajaanin keskustan kirkot
Kajaanin rautatieasema
Kajaaninjoen historiallinen kokonaisuus
Murtomäen rautatieasema
Otanmäen kaivosyhdyskunta
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Paltaniemen kirkkotie ja kylä
Kalajoki Norra Österbotten
Jylkän talonpoikaistila
Kalajoen pappila
Kallankarien kalastajatukikohta
Plassin vanha markkinapaikka
Pohjanmaan rantatie
Raumankarin vanha asutus ja Himangan kirkko
Kangasala Birkaland
Kangasalan kirkko, kartanot ja suurtilat
Kangasalan näkötornit
Vatialan siunauskappeli
Kangasniemi Södra Savolax
Kangasniemen kirkon ympäristö
Kankaanpää Satakunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Niinisalon kasarmialue
Ruokojärven kulttuurimaisema
Kannonkoski Mellersta Finland
Kannonkosken kirkko
Kannus Mellersta Österbotten
Mäkiraonmäen vanha asutus ja Kannuksen kirkko
Karleby Mellersta Österbotten
Fiskarsamhället på Renögrundet
Det historiska byggnadsbeståndet på Renögrundet omfattar fiskehamnen på södra stranden, den lilla fiskarbyn, fiskefyren från 1700-talet på ö ...
Fyr- och lotssamhällena på Tankar och Trutklippan
Fyr- och lotssamhällena på Tankar och Trutklippan utgör en mångsidig, historiskt skiktad och välbevarad helhet. Fyren på Tankar och linjefyr ...
Husgruppen i Klapuri
I Klapuri som hör till Peltokorpi by finns en välbevarad gårdshelhet som är ett utmärkt exempel på hur bondgårdar och byggnadsbestånd i Mell ...
Järnvägshållplatsen i Riippa
Järnvägshållplatsen i Riippa är till utformningen mycket väl bevarad. På banavsnittet Seinäjoki–Uleåborg är den ett sällsynt exempel på de a ...
Karleby järnvägsstation
Karleby järnvägsstation är i nyrenässansstil och finns i Karleby i södra änden av Storgatan. Stationsbyggnaden har ritats av Bruno Granholm ...
Karleby kyrka och prästgård
Karleby kyrka är en av de sju medeltida stenkyrkorna i Österbotten och prästgården från 1730-talet på kyrkbacken är den enda karolinska präs ...
Kelviå kyrkby
Den ståtliga klockstapeln, sockenmagasinet och det övriga byggnadsbeståndet med bondgårdar i kyrkbyn längs vägen i Kelviå kyrkby beskriver u ...
Lochteå kyrka och prästgård
Lochteå kyrka och prästgård längs den gamla kustvägen i Österbotten är välbevarade kyrkliga miljöer. Prästgården hör till vår prästgårdsarki ...
Ohtakaris fiskarsamhälle och lotsstation
Ohtakari är en uråldrig bas för fiskare i Lochteåby och den beskriver väl byggda miljöer som fiskerinäringen gett upphov till på den österbo ...
Pedagogiet i Karleby och Rooska gården
På rutstadsplaneområdet från 1660-talet i Oppistan i Karleby har några historiska märkesbyggnader bevarats. Pedagogiet från 1690-talet är ve ...
Rasmusbackens vägkantsbosättningar och stenladugårdar
Husen och stenladugården på Rasmusbacken utgör en betydande byggnadsgrupp i allmogestil. Ladugården från mitten av 1700-talet vittnar om byn ...
Stenängens småhusområde från 1960-talet
Småhusområdet i norra delen av Stenängen är ett till formspråk, dimensioner och material enhetligt och välbevarat småhusområde från 1960-tal ...
Tallåsens trähusområde
Detaljplanen för trähusområdet i Tallåsen i Karleby avspeglar den organiska stadsplaneringen och byggnadssättet i början av 1900-talet och d ...
Trähuskvarteren i Karleby rutplaneområde
Karleby rutplaneområde hör till ett av de värdefullaste finländska trästadsområden som byggts enligt stadsplaneringsideal från slutet av 160 ...
Ullava kyrka och Vanha-Vios hus
Kyrkan och klockstapeln i Ullava representerar en mellanösterbottnisk kapellförsamling från slutet av 1700-talet. Kyrkmiljön är mycket väl b ...
Villabosättningen i området Palma
Villabosättningen i Palma representerar ett kulturhistoriskt fenomen i anslutning till det välbärgade stadsborgerskapets sommarfirande och s ...
Villaområdet i Sandstrand
Villaområdet i Sandstrand är ett tidigt och omfattande exempel på sommarbosättningarna som uppstod kring kuststäderna i Österbotten i slutet ...
Österbottens Strandväg
Österbottens Strandväg är en av Finlands viktigaste historiska vägar. Strandvägen var ursprungligen en ridväg, men på 1600-talet hade den bl ...
Karlö Norra Österbotten
Hailuoto
Karstula Mellersta Finland
Karstulan kirkonkylä
Karvia Satakunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Karviankylä
Kaskö Österbotten
Rutplaneområdet i Kaskö
År 1765 fattades beslut om att en ny stapelstad skulle grundas på Kaskön och 1785 fick Kaskö sina privilegier. Stadens rutplan speglar de ek ...
Sälgrunds fyr, lotsstation och Laxhamn
Sälgrunds fyrsamhälle speglar fiskeriets anor från medeltiden samt lots- och fyrverksamheten längs Bottniska viken. Sälgrunds fyr från år 18 ...
Kauhajoki Södra Österbotten
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Hämes-Havusen umpipiha
Nummijärven kirkko
Kauhava Södra Österbotten
Alahärmän kirkonseutu
Kantolan kylän raittiasutus
Kauhavan ilmasotakoulu
Sippolanmäen taloryhmä
Voltin kylän raittiasutus ja Mattilan silta
Ylihärmän kirkonseutu
Kaustby Mellersta Österbotten
Kaustisen kirkonmäki
Kemi Lappland
Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Karihaaran tehdasyhdyskunta
Kemin ruutukaava-alue ja kirkon ympäristö
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Perämeren kalasatamat ja kalastustukikohdat
Pohjanmaan rantatie
Kemijärvi Lappland
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Puikkolan taloryhmä
Salpalinja
Keminmaa Lappland
Isohaaran voimalaitos ja Vallitunsaaren voimalaitosyhdyskunta
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Pohjanmaan rantatie
Kempele Norra Österbotten
Kempeleen kirkonmäki
Kervo Nyland
Keravan rautatieasema
Keravan vankila
Keuruu Mellersta Finland
Asunnan rautatieasema
Haapamäen rautatieasemanseutu
Keuruun vanha keskusta
Otavan kirjapainokylä
Pihlajaveden vanha kirkko
Kides Norra Karelen
Kiteen kirkko ja pappila
Pohjois-Karjalan hovit
Puhoksen historiallinen teollisuusympäristö
Totkunniemen kylä
Kihniö Birkaland
Museosilta
Kimitoön Egentliga Finland
Bengtskärs fyr
Bengtskärs granitfyr med sin bostadsflygel och de övriga byggnaderna på fyrön uppfördes i början av 1900-talet och bildar en helhet som till ...
Björkboda bruksområde
Björkboda är en mångsidig historisk bruksmiljö som ger en bra bild av de hierarkiska förhållandena i ett brukssamhälle. Bruksherrgården till ...
Bybebyggelsen i Kimitoöns yttre skärgård
Skärgårdshavets typiska bosättning och etablerade bystruktur representeras på ett utmärkt sätt i Kimitoöns yttre skärgård av byarna Högsåra, ...
Dalsbruks historiska industriområde
Dalsbruk är ett tätt och mångsidigt historiskt industrisamhälle som under mer än 300 år utvecklats från en anspråkslös masugn till ett omfat ...
Dragsfjärds kyrka med omgivning
Dragsfjärds sydvästfinska korskyrka från 1700-talet tillhör kyrkbyggaren Antti Piimänens främsta verk. Kyrkans närmaste omgivning med sina o ...
Hitis kyrkby
Hitis kyrkby hör till de byar i Åbolands skärgård som tidigast har fått en fast bosättning. I kyrkbyn har en hel del traditionellt, för skär ...
Kalkbrott vid Åbolands kust och Pargas kalkfabrik
Pargas kalkfabriksområde i västra Åboland och kalkbrotten i Vestlax på Kimito och Förby i Finby reflekterar traditioner inom kalkbrott och k ...
Kila by
I Kila by har en representativ tät bymiljö bevarats där byggbeståndet av allmogekaraktär härstammar från slutet av 1800-talet och början av ...
Kimito kyrka och prästgård
Den medeltida stenkyrkan och prästgården i Kimito bildar en historisk symbol för en gammal storsocken. Det välvda kyrkorummet tillhör den go ...
Sagalund hembygdsmuseum
Sagalund är ett av våra äldsta hembygdsmuseer som presenterar bondfolkets byggtradition och boendekultur på det svenskspråkiga kustområdet i ...
Sandö gård
Sandö gårds karaktärsbyggnad som uppförts under de första decennierna av 1700-talet är unik till sin bottenplan och rumsindelning. Förebilde ...
Sjölax gård
Sjölax gård med sina byggnader, parker och åkrar i det maritima landskapet bildar en helhet som avspeglar 1800-talets herrgårdskultur och -b ...
Strömma kanal
Strömma kanal som representerar det tidigaste skedet av kanalbyggande har en viktig roll i kustområdets industri- och trafikhistoria. St ...
Västanfjärds gamla och nya kyrka
Skärgårdskommunen Västanfjärds gamla och nya kyrka avspeglar kyrkobyggandet i den vidsträckta kyrkosocknen Kimito, där en predikohusförsamli ...
Örö fort
Örö fort i Åbolands skärgård är en del av Peter den Stores omfattande sjöfästning som byggdes på 1910-talet och består av flera delar. Örö f ...
Kittilä Lappland
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kittilän jokivarsi- ja järvenranta-asutus
Poroerotuspaikat ja -aidat
Seitapaikat
Särestöniemen erämaatila ja ateljee
Kiuruvesi Norra Savolax
Kiuruveden rautatieasema
Koskenjoen kylä
Kolari Lappland
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kolarin vanha kirkko ja tapuli
Telatie Venejärveltä Kurtakkoon
Tornionlaakson raudanvalmistushistorian kohteet
Konnevesi Mellersta Finland
Keiteleen - Iisveden reitin kanavat
Kontiolax Norra Karelen
Mönnin ja Selkien vaarakylät
Pielisjoen kanavat
Korsholm Österbotten
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Bylandskapet på Björkö
I bylandskapet på Björkö kan man tydligt se hur odlingsmarken och bystrukturen på ett för landhöjningskusten tydligt sätt placerat sig på mo ...
Fyr- och lotsöar i Kvarkens skärgård
Ögruppen med fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjö ...
Museibron
Museibroarna som Vägförvaltningen utsett skildrar olika skeden i utvecklingen av trafiknätverket och brobyggnadskonsten i vårt land från 170 ...
Replot by och fiskehamn
Replot är ett småskaligt skärgårdssamhälle vid Österbottens kust med för området typiska bondgårdsbyggnader, kyrka, prästgård, skola, byväga ...
Stengärdesgårdarna i Moippe by
De mycket breda, av små naturstenar byggda gärdesgårdarna bildar en sällsynt, särpräglad sevärdhet vid vägen som leder till Moippe i Överby. ...
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärden är ett unikt odlingsområde i vårt land. Åkrarna har uppstått ur en forntida havsvik som härstammar från en meteoritkrater. ...
Korsnäs Österbotten
Fyr- och lotsöar i Kvarkens skärgård
Ögruppen med fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjö ...
Harrström fiskehamn och by
Harrström fiskehamn och by ger en bra bild av en österbottnisk kustbys näringshistoria. Naturhamnen i Harrström by är belägen på båda si ...
Korsnäs kyrka och prästgård
Korsnäs kyrka är en av de korskyrkor i trä som ritades på intendentskontoret i början av 1800-talet och byggdes under ledning av den kända ö ...
Molpe fiskehamn
Fiskehamnen i Molpe by har varit den bästa hamnplatsen i Korsnäs och ett av de största hamnområdena längs den österbottniska kusten med tank ...
Koski Tl Egentliga Finland
Huovintie
Hämeen Härkätie
Kosken kirkko
Kotka Kymmenedalen
Haapasaaren saaristokylä
Hovinsaaren sellutehdas
Hurukselan kylä
Karhulan teollisuusympäristö
Katariinan pientaloalue
Korkeakosken teollisuusympäristö
Kotkan kaupungintalo ja Kotkan Säästöpankki
Kotkan kirkko ympäristöineen
Kotkan ortodoksinen kirkko ja Kirkkopuisto
Kymin kirkko
Kyminlinnan maalinnoitus
Langinkosken keisarillinen kalastusmaja
Ruotsinsalmen merilinnoitus
Stora Enson Kotkan tehtaat
Sunilan tehtaat ja asuinalue
Suuri Rantatie
Tiutisen asuinalue
Kouvola Kymmenedalen
Anjalan historiallinen ympäristö
Anjalan paperitehdas sekä Inkeroisten kartonkitehdas ja yhdyskunta
Elimäen kartanot ja viljelymaisema
Kaipiaisten rautatieasema
Korian kasarmialue
Korian sillat
Kouvolan hallintokeskus
Kouvolan kasarmialue
Kouvolan rautatievarikon alue
Kuusankosken - Kymintehtaan teollisuusympäristö
Kymijoen rajalinnakkeet
Mustilan arboretum
Myllykosken teollisuusympäristö
Sippolan kirkonkylä
Utin linnake ja varuskunta
Valkealan kirkon ja kartanon kulttuurimaisema
Vekaranjärven kasarmialue
Verlan teollisuusympäristö
Voikkaan tehtaat
Kristinestad Österbotten
Butsbackens bosättning
Butsbackens bosättning med sin byväg, sitt byggnadsbestånd och sina stengärdesgårdar från sekelskiftet 1900 är ett välbevarat exempel på ös ...
Kristinestads rutplaneområde
Kristinestad är den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan, där såväl stadsplanen som största delen av byggnadsbeståndet har sina rö ...
Sideby och fiskhamnen Kilen
Sideby by och fiskhamn har bevarats som ett österbottniskt kustsamhälle, där man idkat bondeseglation, skeppsbyggeri, sjöfart och fångstnäri ...
Villa Carlsro
Villa Carlsro uppförd av en förmögen affärsman, avspeglar den välfärd som sjöfarten och skeppsbyggandet tillförde den österbottniska kusten ...
Yttergrunds fyr- och lotssamhälle
Yttergrunds fyr är både till exteriören och till interiören och tekniskt sett en av våra bäst bevarade historiska fyrbyggnader. Objektets ku ...
Kronoby Österbotten
Kronoby kyrka med omgivning och Torgare prästgård
Kronoby kyrka jämte omgivning representerar ett traditionellt kyrkbycentrum i Österbotten med samlingsplatser för allmänheten. Empirekyrkan ...
Kronoby reservkompani
Området för Kronoby reservkompani är ett viktigt exempel på statlig byggnadsverksamhet som tjänat behoven för ett reservsystem för vårt land ...
Nedervetil kyrka
Nedervetil kyrka med klockstapel och kyrkogård utgör en typisk kyrkomiljö för en kapellförsamling som grundats i mitten av 1700-talet i en ä ...
Tast by
Tast by är med avseende på byggnadsbeståndet ett välbevarat, tätt bebyggt bosättningscentrum vid forsen och bron över ån, typiskt för Österb ...
Terjärv kyrka och prästgård
Terjärv kyrka är med sin klockstapel och kyrkogård en välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som redan på 1600-talet grundats i det ös ...
Kuhmo Kajanaland
Kainuun puromyllyt
Kainuun seitsemäs Kekkostie
Kainuun vienalaiskylät
Karelianismin kohteet Kainuussa
Museosilta
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Salpalinja
Särkän kämppäkartano
Talvisodan taistelupaikat
Tervanpolton muistomerkit
Täyssinän rauhan rajakivet
Kuhmois Birkaland
Kuhmoisten kirkonmäki
Kuhmoisten sahan lahti
Päijälän raittikylä
Kumo Satakunta
Huovintie
Kauvatsan kirkonseutu
Kokemäen kirkonseutu
Kokemäenkartanon historiallinen maisema
Peipohjan rautatieasema-alue
Pyhän Henrikin saarnahuone ja sen historiallinen ympäristö
Kuopio Norra Savolax
Haminalahden kulttuurimaisema
Iisalmen reitin kanavat
Juantehdas
Kuopion entinen ammuslataamo
Kuopion Iso hautausmaa
Kuopion kasarmialue
Kuopion lääninsairaala
Kuopion Piispanpuiston ympäristö ja kuurojen koulu
Kuopion rautatieympäristöt
Kuopion rännikatuverkko
Kuopion satama-alue
Kuopion Snellmanin puisto, tuomiokirkko ja puukorttelit
Kuopion tori
Kuopion vankila
Leppälahden ja Kuivaniemen kylät
Linnanpellon asuinalue ja sokeainkoulu
Niiralan tyyppitaloalue
Niuvanniemen sairaala
Paavo Ruotsalaisen Aholansaari
Riuttalan talomuseo
Savon järvimalmiruukit
Tuovilanlahden kylä
Väinölänniemen kaupunkipuisto
Kuortane Södra Österbotten
Kuortaneen kirkko ja kirkonseutu
Kuortaneen pohjalaistalot
Ruonan kylä ja Haapaniemen pappila
Kurikka Södra Österbotten
Jalasjärven kirkkoympäristö
Luopajärven kyläasutus
Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehdas
Sarvijoen Riskun talo
Kuusamo Norra Österbotten
Pyramidikattoiset kesänavetat
Salpalinja
Vuotungin kylä
Kyrkslätt Nyland
Ateljévillan Hvitträsk
Hvitträsk är en av de arkitektoniskt och kulturhistoriskt viktiga ateljévillorna som byggdes i början av 1900-talet på landsbygden i en natu ...
Fyrarna på Kallbådan och Rönnskär
Fyrarna på Rönnskär och Kallbådan bildar ett par som symboliserar Porkalauddens historiska betydelse vid fartygsrutten utanför ett uråldrigt ...
Kabanovs kanonväg
Kanonvägen som har bevarats från Sovjetunionens arrendering av Porkala-basen 1944-1956 dokumenterar det s.k. kalla kriget efter andra världs ...
Oitbacka gård
Oitbacka är ett gårdsområde som trots flera byggnadsskeden följer en exceptionellt enhetlig arkitektur. Oitbacka är en representant för herr ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Kärkölä Päijänne-Tavastland
Huovilan puisto
Kärsämäki Norra Österbotten
Kärsämäen kirkko
Saviselkä-Piippola -maantie
Lahtis Päijänne-Tavastland
Anttilanmäen esikaupunkiasutus
Erstan kartano
Fellmaninpuisto, jälleenrakennuskauden oppilaitokset ja Hakatornit
Harjukadun, Onnelantien ja Kymintien pientaloalueet sekä Karjalankadun pienkerrostalot
Hennalan kasarmit
Immilän, Kumian ja Seestan myllyt
Koiskalan kartano
Lahden kaupungintalo, kauppatori ja Mariankadun seremonia-akseli
Lahden rautatieasema ja varikkoalue
Lahden suurradioasema
Salpausselän hiihtostadion
Seestan kartano
Tapanilan ruotsalaistaloalue
Toivonojan kartano
Laihela Österbotten
Laihian kirkko
Laihianjokivarren pohjalaistalot
Laitila Egentliga Finland
Koukkelan Kauppilan umpipihainen talonpoikaistalo
Suontaan ryhmäkylä
Untamalan raittikylä
Lapinlahti Norra Savolax
Lapinlahden kirkonseutu
Lapinlahden rautatieasema
Tiilikanjoen uittorakenteet
Väisälänmäen kylä
Lappajärvi Södra Österbotten
Lappajärven Kirkkoniemi
Ylipään kylä
Lappo Södra Österbotten
Lapuan Patruunatehdas
Lapuan rautatieasema
Lapuan tuomiokirkko ympäristöineen
Lappträsk Nyland
Kapellby i Lappträsk
Kapellby, den ovanligt välbevarade kyrkbyn i Lappträsk, har anlagts vid den gamla landsvägen längs östra stranden av Lappträsket. Det äldsta ...
Lappträsk vårdanstalt
Lappträsk vårdanstalt utgör en betydande dominans i ett vidsträckt odlat åkerlandskap. En björkallé leder upp till gårdsgruppen, som ligger ...
Struves meridianbåge
Struves meridianbåge representerar en viktig etapp i samverkan mellan öst- och västeuropeisk vetenskap och teknik. Struves meridianbåge är e ...
Larsmo Österbotten
Fiskeläget på Öuran
Fiskeläget på Öuran i den yttersta skärgården i Bottniska viken är ett typiskt exempel på en bas, som i århundraden varit i användning för j ...
Larsmo kyrka med omgivning
Omgivningen runt Larsmo kyrka är en undantagsvis välbevarad kyrkomiljö för kapellförsamlingen som gundades i slutet av 1700-talet i den inre ...
Laukas Mellersta Finland
Lievestuoreen rautatieasema
Sotatarviketeollisuuden alueet
Lemi Södra Karelen
Lemin kirkko
Salpalinja
Lempäälä Birkaland
Lempäälän rautatieasema
Sääksjärven rautatiepysäkki
Leppävirta Norra Savolax
Konnuksen kanavat
Kotalahden kaivosyhdyskunta
Leppävirran kirkko
Nikkilänmäen museotie
Sorsakosken tehtaat ja tehdasyhdyskunta
Libelits Norra Karelen
Kaprakan kuntoutuslaitos
Pohjois-Karjalan hovit
Pyhäselän uittolaitteet
Viinijärven rautatieasema
Lieksa Norra Karelen
Mätäsvaaran kaivosyhdyskunta
Pankakosken tehdas- ja asuntoalueet
Pielisen museo ja kulttuuriympäristö
Pohjois-Karjalan hovit
Salpalinja
Vornan tie
Limingo Norra Österbotten
Ala-Temmeksen jokivarsitalot
Limingan kirkko ympäristöineen
Limingan Ranta
Loimaa Egentliga Finland
Huovintie
Kanta-Loimaan kirkko ja pappila
Loimaan rautatieasema
Vesikosken historiallinen tehdasalue
Lojo Nyland
Brukssamhället i Kärkelä
Vid gränderna inom brukssamhället i Kärkelä har exceptionellt många arbetarbostäder bevarats. De bildar en välbevarad och intensiv helhet so ...
Elias Lönnrots Sammatti
I Haarjärvi by i Sammatti ligger tre av folkdiktssamlarens och Kalevala-sammanställarens, Elias Lönnrots hem från olika tider: barndomshemme ...
Gerknäs Gård
Gerknäs gård är en av den finländska högadelns herrgårdar, och dess historiska skeden anknyter till stormaktstidens mäktiga ätter och å andr ...
Kulturlandskapet i Karislojo kyrkby
Värdet av kulturlandskapet i Karislojo kyrkby bygger på kyrkbyns landskapsmässigt exceptionella läge och byggnadsbeståndet längs landsvägen. ...
Lojo kyrka med omgivningar
Till Lojo kyrkas omgivningar, vars struktur är ett arv från medeltiden, hör den medeltida gråstenskyrkan med dess kyrkogård och gravkapell s ...
Myllymäki torp
Gårdsområdet kring Myllymäki torp med talrika byggnader är en av de bäst bevarade etnologiska helheterna i vårt land. Myllymäki, eller L ...
Myllymäki torp
Myllymäki var Lövkulla hus torp. Högfors bruk köpte Lövkulla med skogar och torp 1899. Som bruksgårdens torp fullgjorde Myllymäki sitt dagsv ...
Nummi kyrkby
Nummi kyrkby är ett representativt exempel på en liten kyrkby vars gamla byggnadsbestånd och skepnad har bevarats väl. Där finns bostadshus ...
Nummijärvi by och kulturlandskap
Nummijärvi by är ett exempel på enhetligt allmogebyggande under sent 1700-tal respektive tidigt 1800-tal. Det finns många välbevarade stamgå ...
Ojamo järngruva och herrgård
Ojamo är Finlands äldsta järnmalmsgruva och den har varit av betydelse för uppkomsten av den industrihistoriskt viktiga bruksindustrin i väs ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Virkby kalkverk och samhälle
Virkby kalkverk med tillhörande samhälle representerar en för södra Finland karakteristisk storskalig produktionsgren inom byggmaterialindus ...
Loppi Egentliga Tavastland
Hämeen Härkätie
Lopen vanha kirkonmäki
Santamäen kartanomaisema
Topenon ja Vojakkalan kylät
Lovisa Nyland
Den historiska miljön vid Abborfors
Den kommunikations- och militärhistoriskt betydande miljön i Abborfors ligger i skärningspunkten mellan Kymmene älvs västligaste gren och de ...
Fasarby
Klungbyn Fasarby består undantagsvis av militärboställen. Den täta bebyggelsen och det stora öppna odlingsfältet som omger byns centrum speg ...
Forsby bruksområde
Forsby bruk ligger vid Stora strandvägen, vid nedersta forsen i Forsby å. Bruket med sågen, några nyare industribyggnader, den parkomgivna h ...
Horslök by
Horslöks by i den västra skärgården i Pernå hör till de byar vid Finska vikens kust och skärgård som bäst har bevarat sin karaktär av tidigt ...
Härpe by
Skärgårdsbyn Härpe har sällsynt väl bevarat sin ursprungliga karaktär och struktur. Byns historia går tillbaka till medeltiden. Den byggd ...
Kulla herrgårdslandskap
Kulla gård var sedan medeltiden frälsegods och senare berustat säteri. Gården omges av en park, som till sina äldsta delar härstammar från 1 ...
Landfästningen i Lovisa
Landfästningen i Lovisa och den tillhörande Svartholms sjöfästning byggdes efter Sveriges territoriella förlust i samband med Åbofreden 1743 ...
Lovisa Esplanaden
Esplanaden i Lovisa är en bred parkgata, byggd efter de stadsplaneringsprinciper som rådde i mitten av 1800-talet. De hus som kantar gatan ä ...
Malmgård
De öppna fälten med den slottsliknande huvudbyggnaden, de stora ekonomibyggnaderna i tegel, granhäcken och parken gör Malmgård till en histo ...
Mickelspiltom järnvägshållplats
Byggnadsbeståndet vid Mickelspiltom järnvägshållplats är det enda stationsområde längs den ursprungligen privata, smalspåriga järnvägsbanan ...
Nedre stan
Nedre stan i Lovisa hör till landets mest enhetliga stadsområden från 1700-talet. Stadsplanen, stadsstrukturen och byggbeståndet är välbevar ...
Orrengrunds fyrbåk och lotsstation
Byggbeståndet på Orrengrund härstammar från många olika tider och återspeglar långvariga lotstraditioner. Öns fyrbåk hör till de få bevarade ...
Pernå kyrka och prästgård
Den medeltida gråstenskyrkan som är tillägnad S:t Mikael ligger vid östra delen av Pernåviken. Kyrkan är mittpunkten i Pernå kyrkby vid Stor ...
Sarvlax gård med omgivning
Sarvlax (Stor-Sarvlax) är ett exempel på ett högadligt gods som byggdes enligt stormaktstidens ideal. Det andra exemplet i Finland är Villnä ...
Sjögård
Herrgården Sjögård med sina parker och trädgårdar återspeglar den månghundraåriga historian av gårdsarkitektur och trädgårdsplanering. Sjögå ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Strömfors bruk
Som helhet hör Strömfors bruk till landets bäst bevarade brukssamhällen med bruksherrgård, kyrka och ett flertal olika produktionsanläggning ...
Svartholms fästning
Svartholms fästning och landfästningen i Lovisa byggdes efter Sveriges territoriella förlust i samband med Åbofreden 1743. Svartholm represe ...
Tervik gård
Tervik gård har en ekonomibyggnad i empirestil med kringliggande parker som bildar en för vårt land unik arkitektonisk helhet. Tervik är en ...
Tjusterby gård
Den tornförsedda tegelmurade huvudbyggnaden av Tjusterby har två våningar och är en av de få repliker av den så kallade engelska nygotiken i ...
Luhanka Mellersta Finland
Luhangan vanha kirkko
Mönkösmäen talonpoikaistalot
Tammijärven pohjukan asutus
Lumijoki Norra Österbotten
Kankaanpääntien kylämaisema
Lapinkylän tuulimyllyt
Pohjanmaan rantatie
Lundo Egentliga Finland
Hämeen Härkätie
Liedon Vanhalinna
Littoisten verkatehdas ja Kotimäen asuinalue
Varkaantie
Luumäki Södra Karelen
Kotkaniemen tila
Luumäen kirkko
Salpalinja
Taavetin linnoitus
Malax Österbotten
Bergö hamnar och skärgårdsby
Bergö by och hamnar återspeglar ett skärgårdssamhälle vid Österbottens kust, där man idkat kustsjöfart, fiske och båtbyggeri och en bebyggd ...
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Bränno by
Bränno by är ett exempel på traditionellt tätbebyggd bystruktur typisk för den österbottniska kusten. Bränno är en del av bosättningen i ...
Fyr- och lotsöar i Kvarkens skärgård
Ögruppen med fyrar och lotsstationer i Kvarkens skärgård är ett världsnaturarvsobjekt. Ögruppen är ett utmärkt exempel på hur områdets sjö ...
Malax kyrka och prästgård
Kyrkan och klockstapeln som är förbundna med varandra genom en korridor är ett välbevarat exempel på landsbygdens småskaliga kyrkobyggande i ...
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärden är ett unikt odlingsområde i vårt land. Åkrarna har uppstått ur en forntida havsvik som härstammar från en meteoritkrater. ...
Åminne fiskehamn
I Åminne fiskehamn vid Malax åmynning finns långt över hundra båthus samt fiskeredskapsskjul. De flästa är byggda i timmer och de ligger i l ...
Masku Egentliga Finland
Kankaisten kartanolinna
Lemun kirkkoympäristö
Louhisaaren kartano ja Askaisten kirkko
Maskun kirkko ja pappila
Nyynäisten kartanomaisema
Merijärvi Norra Österbotten
Kalaputaan kylä
Miehikkälä Kymmenedalen
Salpalinja
Muhos Norra Österbotten
Keisarintie
Muhoksen kirkko
Museosilta
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Päivärinteen parantola
Multia Mellersta Finland
Multian vanha keskusta
Muonio Lappland
Keimiöniemen kalakentät
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Pallastunturin matkailuhotelli
Salmijärven erämaatila
Seitapaikat
Torassiepin kylä
Ylimuonion kylä
Muurame Mellersta Finland
Kinkomaan sairaala-alue
Muuramen kirkko
Mäntsälä Nyland
Frugårdin kartano ja viljelymaisema
Mäntsälän kirkonmäki
Saaren kartano
Mänttä-Vilppula Birkaland
Kotiniemen kasvatuslaitos
Mäntän tehtaat ja yhdyskunta
Pohjaslahden kirkko
Vilppulan ja Kolhon rautatieasemat
Mäntyharju Södra Savolax
Museosilta
Mäntyharjun rautatieasema-alue
Mäntyharjun vanha keskusta
Pyhäniemen talo
Suuri Savontie
Mörskom Nyland
Mörskom Kyrkbacken
Det storslagna kyrkbackslandskapet i Mörskom bildades på 1600-talet när den ursprungliga kapellförsamlingen separerades från den medeltida m ...
Nakkila Satakunta
Anolan kartano
Huovintie
J.W. Suomisen nahkatehdas ja Koskilinna
Lammaistenlahden kulttuurimaisema
Nakkilan kirkko ympäristöineen
Nivala Norra Österbotten
Kyösti ja Kalervo Kallion talot
Köyhänperän latoalue
Nokia Birkaland
Kauniaisten ja Kuljun kartanot
Nokian kirkko ja Maatialan pappila
Nokian teollisuuslaitokset
Pitkäniemen sairaala
Sarkolan ja Vahalahden kyläkeskukset
Siuronmäki ja rautatieasema
Nousis Egentliga Finland
Nousiaisten kirkko ja kirkkomaisema
Nurmes Norra Karelen
Murtovaaran talomuseo
Nurmeksen rautatieasema
Nurmeksen vanhan kauppalan alue
Rasimäen asutuskylä
Ylikylä
Nurmijärvi Nyland
Aleksis Kiven Palojoki
Museosilta
Nurmijärven kirkonmäki
Rajamäen tehdasyhdyskunta, kirkko ja rautatieasema
Sääksjärven parantolat ja Kiljavan opisto
Nykarleby Österbotten
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Munsala kyrka och prästgård
Munsala kyrka är det bäst bevarade exemplet på stenkyrkor från den gustavianska tiden. Prästgården är en av de äldsta i Österbotten. Längs ...
Nykarleby historiska stadskärna
Nykarleby är en av de Österbottniska kuststäder som grundades under inflytande av merkantilismen i början av 1600-talet. Den särpräglade sta ...
Seminariet och Seminariegatan i Nykarleby
Nykarleby seminarium är med avseende på byggnadsbeståndet ett välbevarat seminarieområde som kom till i det första stadiet då lärarutbildnin ...
Skrivars radby
Skrivars är en by som vuxit fram längs vägen mellan Munsala kyrka och Vexala fiskhamn. Byn representerar en social hierarki, typisk för bybe ...
Socklothällans fyr- och lotssamhälle
Socklothällans fyr- och lotssamhälle bildar en välbevarad helhet med tidsmässigt olika skikt. Byggnaderna speglar på ett intressant sätt hur ...
Stubbens fyrsamhälle
Stubbens fyrsamhälle med båkar, byggnader och konstruktioner samt fornlämningar med anknytning till högsjöfiske avspeglar utvecklingen av sj ...
Topelius barndomshem Kuddnäs
Författaren, professor Zacharias Topelius (1818-1898) födelse- och barndomshem Kuddnäs har en stor personhistorisk betydelse. Topelius skre ...
Nyslott Södra Savolax
Juvolan tiilitehdas
Kerimäen kirkko ja kirkkoranta
Laitaatsillan telakkayhdyskunta
Olavinlinna, Kyrön- ja Haapasalmen kulttuurimaisema
Orivirran saarto
Punkaharju
Punkaharjun laivareitin huvilat
Putikon sahayhdyskunta
Raikuun kanava
Rauhalinna
Salpalinja
Savonlinnan rautatieasema
Nystad Egentliga Finland
Kalannin kirkko
Kallelan kylä
Lokalahden kirkko
Lyökin tunnusmajakka ja luotsiasema
Männäisten ruukinalue
Pyhämaan kirkot ja kyläasutus
Sundholman kartano
Uudenkaupungin puutalokorttelit
Uudenkaupungin rautatieasema
Nådendal Egentliga Finland
Bryggmanin huvilat
Kultaranta
Lapilan kartano
Lempisaaren kartano
Lookilan yksinäistalo
Merimaskun kirkko
Naantalin kirkko ja Ailostenniemi
Naantalin vanhakaupunki
Rymättylän kirkko
Velkuan kirkkomaisema
Närpes Österbotten
Adolf Fredriks postväg
Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som byggdes på kronans initiativ under 1760- 1770-talen. Den snörräta vägen, som går g ...
Bruksherrgårdarna i Österbotten
Trots att Österbotten har saknat herrgårdsväsende, kan brukspatronernas herrgårdsliknande byggnader som uppfördes på 1800-talet jämföras med ...
Museibron
Museibroarna som Vägförvaltningen utsett skildrar olika skeden i utvecklingen av trafiknätverket och brobyggnadskonsten i vårt land från 170 ...
Närpes kyrka och kyrkstallar
Den medeltida stenkyrkan i Närpes, vilken i flera repriser utvidgats, de långa raderna av kyrkstallar i närmiljön, sockenmagasinet, sockenst ...
Orimattila Päijänne-Tavastland
Heinämaan kylä
Kinttulan kartano
Orimattilan kirkonmäki
Ratulan kartano
Tönnönkosken silta ja myllypaikka
Oripää Egentliga Finland
Huovintie
Oripään kirkko
Varkaantie
Orivesi Birkaland
Längelmäen kirkonkylä
Onnistaipaleen kylä
Oriveden kirkko
Oriveden rautatieasema
Tunkelon Isotalo
Oulainen Norra Österbotten
Oulaisten rautatieasema
Outokumpu Norra Karelen
Outokummun vanha kaivosalue ja Keretin kaivostorni
Padasjoki Päijänne-Tavastland
Auttoisten kylä
Saksalan kartano
Vesijaon kylä
Paltamo Kajanaland
Kainuun puromyllyt
Kivesjärven rautatieasema
Kontiomäen rautatieasema
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Pargas Egentliga Finland
Attu herrgårdsmiljö
Attu gård är en exceptionell historisk miljö som formats av herrgårdsekonomin och industrin. Utöver ekonomibyggnaderna i slaggtegel omfattar ...
Bybebyggelsen i Väståbolands yttre skärgård
Beskrivning: Skärgårdshavets bymiljöer i Åbolands skärgård har alltsedan medeltiden en fast skärgårdsbosättning som fått sitt uppehälle av d ...
Houtskärs kyrka med omgivning
Houtskär kyrkby hör till de första kyrkbyarna som grundats i Åbolands skärgård. Houtskärs välbevarade, småskaliga skärgårdskyrkomiljö best ...
Iniö kyrkby
Iniö kyrkby ligger för kyrkbyarna i Åbolands skärgård typiskt på en större ö och intill en viktig farled. Kyrkbyn är rätt väl bibehållen och ...
Kalkbrott vid Åbolands kust och Pargas kalkfabrik
Pargas kalkfabriksområde i västra Åboland och kalkbrotten i Vestlax på Kimito och Förby i Finby reflekterar traditioner inom kalkbrott och k ...
Korpo gård
Korpo gård är en av de tidigaste gårdarna i landet som tagit intryck av nyantiken. Gården tillhör arkitekten Charles Bassis första privata p ...
Korpo kyrka
Korpo stenkyrka med dess arkitektur och inredning tillhör de vackraste medeltida kyrkorna i vårt land. Historiskt sett avspeglar kyrkan väls ...
Nagu kyrka med omgivning
Nagu kyrkby och den medeltida stenkyrkan som är tillägnad S:t Olof är ett representativt exempel som vittnar om tidig fast bosättning i Skär ...
Pargas kyrka och Gamla Malmen
Pargas medeltida stenkyrka har väl bevarat sitt ursprungliga utseende och har varit kyrka för moderförsamlingen i det vidsträckta skärgårdso ...
Qvidja slott
Herrgårdsslottet Qvidjas byggnadsbestånd och parklika omgivning bildar en rik och tidsmässigt sett lång kulturhistorisk helhet. Byggnadsbest ...
Själö hospital
Själö har en cirka 350 år gammal historia som är starkt sammanbunden med sjukvårdsväsendets utveckling i vårt land. Hospitalbyggnaden är en ...
Skärgårdsbosättning i Väståboland
Skärgårdshavets bymiljöer i Åbolands skärgård har alltsedan medeltiden en fast skärgårdsbosättning som fått sitt uppehälle av de till havet ...
Utö fort, fyr- och lotssamhället
Utö är en fort, fyr- och lotsö vars tjänstemannasamhälle är ett av de tidigaste och långvarigaste i vårt land. Utö ligger på ett strategiskt ...
Parikkala Södra Karelen
Koitsanlahden hovi
Parikkalan kirkko
Pedersöre Österbotten
Bennäs järnvägsstation
Bennäs järnvägsstation i nyrenässans har väl bevarat sin ursprungliga karaktär från tiden då den österbottniska banan byggdes (1885). Det vi ...
Kyrkan och prästgårdarna i Esse
Esse kyrka med klockstapel är uppförda under ledning av Matts Honga och Antti Hakola, som var kända kyrkobyggare i Österbotten i slutet av 1 ...
Kyrkbacken i Purmo
Purmo kyrka och klockstapel är de första i kapellförsamlingen som grundades i Österbotten i slutet av 1700-talet. De har troligen uppförts u ...
Lagmansgården och Östensö skolhem
Lagmansgården i Östensö från år 1778 är ett av de äldsta bevarade lagmansboställena i vårt land. Östensö forna barnhem, som inrättades på bo ...
Lappfors by och Heidegård
Lappfors är en av jordbruksbyarna med tidig bosättning längs Esse å på gränsen mellan kusten och inlandet. Byggnadsbeståndet består av flera ...
Lassfolk och Härmälä gårdsgrupper
Lassfolk och Härmälä utgör en del av den tidigt bebyggda jordbruksbyn vid Purmo å. Orten har blivit rik genom tjärbränning. Byggnadsbestånde ...
Staraby
Staraby är en för den österbottniska kustbygden typisk och synnerligen välbevarad radby. Gårdarna har ett mångsidigt byggnadsbestånd. B ...
Storsandsunds bosättning
Storsandsund är en radby tät bebyggelse invid kyrkvägen till Pedersöre. Byggnadsbeståndet, som delvis härstammar från 1700-talet, är välbeva ...
Pelkosenniemi Lappland
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Suvannon kylä
Pello Lappland
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Ratasjärven kylä
Tornionlaakson raudanvalmistushistorian kohteet
Pemar Egentliga Finland
Paimion kirkko ja vanha pappila
Paimion parantola
Paimion rautatieasema
Suuri Rantatie
Wiksbergin kartano
Perho Mellersta Österbotten
Perhon kirkko
Pertunmaa Södra Savolax
Suuri Savontie
Petäjävesi Mellersta Finland
Petäjäveden vanha ja uusi kirkko ympäristöineen
Pieksämäki Södra Savolax
Kivelän talo
Kontiopuiston omakotialue
Pieksämäen Keskuskatu
Pieksämäen maaseurakunnan kirkonmäki
Pieksämäen rautatieläisympäristöt
Savon järvimalmiruukit
Vaalijalan kuntoutuskeskus
Pielavesi Norra Savolax
Lepikon torppa
Pielaveden Kirkkosaari
Pihtipudas Mellersta Finland
Museosilta
Posio Lappland
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Naumanniemen talo
Sirniön kylä
Pudasjärvi Norra Österbotten
Naamangan kylä
Pudasjärven kirkkomaisema
Pyramidikattoiset kesänavetat
Punkalaidun Birkaland
Punkalaitumen keskustan kylämaisema
Puolanka Kajanaland
Askanmäen kylä
Kainuun puromyllyt
Tiaisen kruununmetsätorppa
Puumala Södra Savolax
Puumalan kirkko
Salpalinja
Suvorovin kanavat
Pyhäjoki Norra Österbotten
Museosilta
Pohjanmaan rantatie
Pyhäjoen kalarannat
Rajaniemen kylä
Pyhäranta Egentliga Finland
Pyhärannan kirkko
Rihtniemen kylä
Ylikylä
Pyttis Kymmenedalen
Den historiska miljön vid Abborfors
Den kommunikations- och militärhistoriskt betydande miljön i Abborfors ligger i skärningspunkten mellan Kymmene älvs västligaste gren och de ...
Fagerö skärgårdsby
Pyttis Fagerö är i likhet med Aspö i Kotka och Stamö (Tammio) och Kuorsalö i Fredrikshamn bra exempel på välbevarade miljöer med fiskeri- oc ...
Gränsfästningarna vid Kymmene älv
Gränsfästningarna vid Kymmene älv är kulturhistoriskt värdefulla försvarshistoriska minnesmärken från 1700-talets gräns mellan Sverige och R ...
Pyttis kyrka och prästgård
Där Stora strandvägen korsar Kymmene älvs västligaste mynningsarm står den medeltida vitkalkade gråstenskyrkan i Pyttis härstammande från sl ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Struves meridianbåge
Struves meridianbåge representerar en viktig etapp i samverkan mellan öst- och västeuropeisk vetenskap och teknik. Struves meridianbåge är e ...
Påmark Satakunta
Pomarkun kirkonkylä
Pälkäne Birkaland
Puutikkalan kylä
Pälkäneen pitäjänkeskus
Raiskion torppa
Vihavuoden mylly- ja sahayhdyskunta
Pöytyä Egentliga Finland
Kyrön rautatieasema
Mäenpään kylä
Pihlavan kartano
Pöytyän kirkkoympäristö
Varkaantie
Yläneen kirkonmäki ja pappila
Yläneen Vanhakartano ja viljelymaisema
Rantasalmi Södra Savolax
Hiltulan kylä
Rantasalmen kartanot
Ranua Lappland
Kuhan kylä
Nuupasjärven talo
Putkivaaran kylä
Raseborg Nyland
Bruksmiljöerna i Pojo
De tre äldsta bruken i vårt land, Antskog, Billnäs och Fiskars, hör till de tidiga järnbruken från stormaktstiden på 1600-talet och beskrive ...
Dagmarkällan
Dagmarkällan är ett kulturhistoriskt betydelsefullt resmål i den västnyländska skärgården för den ryske kejsaren Alexander III och hans dans ...
Dragsvik kaserner
Dragsvik kasernområde är ett av 1910-talets mest betydande kasernområden, där de ryska arkitekternas stadsplanemässiga och arkitektoniska må ...
Ekenäs järnvägsstation med omgivning
Stationsbyggnaden vid Ekenäs järnvägsstation tillhör en av de tre ursprungliga stationerna vid banan mellan Hangö och Hyvinge och är trots v ...
Ekenäs seminarium och skolkvarter
Ekenäs seminarium och skolkvarteren bildar en ovanligt mångsidig helhet som representerar skolväsendets historia och skolarkitekturen under ...
Ekenäs yttre skärgårds fiskarhemman
Den bebyggda miljön på Alglo och Espingskär representerar den välbevarade fiskarbosättning som är typisk för den yttre skärgården. Bosät ...
Gamla stan och hamnen i Ekenäs
Ekenäs är den första staden som grundades i Finland efter medeltiden. Den äldsta stadsstrukturen i Ekenäs kring kyrkan och Stora Kyrkogatan ...
Grabbacka adelsborgs ruin och Gösbackavikens odlingslandskap
Ruinen efter Grabbacka adelsborg, vägsträckningen och byarna samt Gösbackavikens odlingslandskap utgör ett representativt och mångsidigt kul ...
Gullö gård
Gullö gård ligger på en holme invid en gammal fartygsled och bildar med sin omgivning och sitt byggnadsbestånd en småskalig, harmonisk helhe ...
Hagens och Ramsholmens parkområde
Skogsparksområdet Hagen och Ramsholmen i Ekenäs är ett typiskt och bra exempel på ett park- och friluftsområde, som anlagts i slutet av 1800 ...
Hilding Ekelunds arkitektur i Karis
Arkitekt Hilding Ekelunds särpräglade och högtstående arkitektur i Karis ansluter sig till det efterkrigstida byggandet av offentlig service ...
Junkarsborg medeltida borgudd och Päsarträskets odlingslandskap
Junkarsborg i Karis har tillhört gruppen finländska jordvallsborgar byggda på 1300-talet. På en udde intill Svartå ligger borgplatsen omslut ...
Jussarö gruvö
Jussarö är en fyrplats samt ett lots- och gruvsamhälle som ligger i yttre skärgården. Jussarö har varit av central betydelse för sjöfarten i ...
Karis järnvägsstation med omgivning
Till den vidsträckta helheten, som utgör Karis viktiga järnvägsknutpunkt på Åbo–Helsingfors-banan, hör den ståtliga stationsbyggnaden från 1 ...
Karis kyrka och prästgård
Den medeltida Sankta Katarina kyrkan i gråsten med kyrkogård och klockstapel bildar en väl bevarad kyrkomiljö för en medeltida moderförsamli ...
Koskis bruksområde
Koskis bruk är ett järnbruk från stormaktstiden och har grundats på 1600-talet. Bruket ingår i den industrihistoriskt viktiga kedjan av järn ...
Krigshistoriska objekt vid Hangö udd
Hangö udd och öarna runtomkring har till följd av sitt geografiska läge i århundraden varit ett strategiskt viktigt område för sjöfarten och ...
Lindö herrgårdsmiljö
Lindö herrgårdsmiljö utgör en för Västnyland typisk, begränsad helhet, som består av sekelgamla strandåkrar vid Gretarbyviken samt av ett fö ...
Olsböle gård
Den gamla karaktärsbyggnaden på Olsböle gård är ett typiskt exempel på en finländsk herrgårdsbyggnad från rokokoperioden. Gården är belägen ...
Pojo kyrkbacke med omgivning
Pojo kyrkbacke har varit centrum för en omfattande församling. Den grundades på medeltiden och sträckte sig ända till Hangö udd. Till den hi ...
Prästkulla gård
Prästkulla gård står landskapsmässigt och historiskt för adelskapets äldsta jordegendomar i den nyländska kustbygden. Herrgården jämte byggn ...
Raseborgs slott
Raseborgs slott tjänade som västra Nylands militära och administrativa centrum från 1370-talet fram till 1550-talet. Förutom den feodala för ...
Rilax gård
Rilax herrgårdshelhet med parker, gränder kantade av stenmurar samt byggnadsgrupper är en av de mest representativa företrädarna för herrgår ...
Skogby masugn och sågområde
Masugnen i Skogby är en av de få bevarade masugnarna. Masugnen med tillhörande anläggningar och dammsystem samt Fagerviks hammarsmedjor, bru ...
Skuru järnvägsstation och hamn
Skuru järnvägsstation är en historiskt viktig trafikplats för industrin i västra Nyland, för bruken i Billnäs, Fiskars och Åminnefors samt f ...
Snappertuna kyrkoby
Medelpunkten i Snappertuna kyrkby och det kuperade landskap som omger dalen kring Raseborgsån är kyrkan, som tillhör de äldsta korskyrkorna ...
Sommarbebyggelsen i Bromarv kyrkby
Bromarv kyrkby, som ligger i den västnyländska inre skärgårdens natursköna åslandskap, blev i slutet av 1800-talet ett sommarvillaområde fö ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Svartå bruksområde
Svartå bruk, som är en del av den industrihistoriskt betydande raden av västnyländska bruk, anses som Finlands första egentliga järnbruk. Sv ...
Tenala kyrka och prästgård
Tenala medeltida kyrka och prästgården på sydvästra sidan av den som sannolikt ligger på sin ursprungliga medeltida plats bildar en historis ...
Västankärr gård
Karaktärsbyggnaden av trä på Västankärr gård härstammar från 1780-talet och är ett typiskt exempel på den gustavianska epokens herrgårdsarki ...
Raumo Satakunta
Anttilan ja Voiluodon kylät
Lapinjokilaakson kylä- ja viljelymaisema
Rauman asuinalueet Onnela, Nummi, Asevelikylä, III kaupunginosa
Rauman rautatieasemanseutu
Rauman seminaari
Santakarin pooki
Sorkan kylä
Unajan kylä
Vanha Rauma
Rautalampi Norra Savolax
Keiteleen - Iisveden reitin kanavat
Rautalammin kirkko ja keskusraitti
Rautalammin suurtilat
Saahkari-Myhinpään tie
Rautavaara Norra Savolax
Tiilikanjoen uittorakenteet
Rautjärvi Södra Karelen
Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Hiitolanjoen voimalat
Niskapietilän tie
Sarajärven tie
Simpeleen kirkko
Reso Egentliga Finland
Raision rautatieasema
Riihimäki Egentliga Tavastland
Riihimäen kasarmialue
Riihimäen keskusliikekatu
Riihimäen Lasin tehdasalue
Riihimäen rautatieasema ja Rautatienpuisto
Riihimäen urheilupuisto
Riihimäen vankila
Ristijärvi Kajanaland
Kainuun puromyllyt
Museosilta
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Tervanpolton muistomerkit
Rovaniemi Lappland
Alvar Aallon Maison Aho ja Ahon asuinliiketalot
Ferdinand Salokankaan jälleenrakennusajan arkkitehtuuri Rovaniemellä
Hirvaan rautatiepysäkki
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Jäämerentien tiehistorialliset kohteet
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Korkalorinne ja Evakkotien rivitalot
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Marrasjärven kylä
Muurolan rautatieasema
Olkkajärven Kenttälän taloryhmä
Pirttikosken voimalaitosyhdyskunta
Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskus
Rovaniemen kirkko
Ruokolax Södra Karelen
Haloniemen huvilat
Haukkavuoren historiallinen rajapaikka
Niskapietilän tie
Ruokolahden kirkko ja kellotapuli
Salpalinja
Sarajärven tie
Suvorovin kanavat
Ruovesi Birkaland
Kalelan erämaa-ateljee
Näsijärven reitin kanavat
Pekkalan kartano
Peräkunnan tie
Ruoveden kirkonkylä
Rusko Egentliga Finland
Ruskon kirkonmäki
Rääkkylä Norra Karelen
Pohjois-Karjalan hovit
Rääkkylän kirkko ympäristöineen
S:t Karins Egentliga Finland
Bryggmanin huvilat
Kuusiston kirkkomaisema
Kuusiston piispanlinnan rauniot ja Kuusiston kartano
Littoisten verkatehdas ja Kotimäen asuinalue
Piikkiön kirkko ja pappila
Pukkilan kartanomuseo
Suuri Rantatie
Tuorlan maatalousoppilaitos
S:t Michel Södra Savolax
Anttolan kirkonmäki
Emolan esikaupunkialue
Himalansaaren kylä
Kenkäveronniemen pappila
Lyytikkälän talonpoikaistila
Mikkelin hallitustori ympäristöineen
Mikkelin maaseurakunnan kirkko ja hautausmaat
Mikkelin rautatieasema
Mikkelin tarkka-ampujakasarmit
Mikkelin vankila
Otavan satamaradan rautatieasema
Porrassalmen historiallinen maisema
Ristiinan vanha kuntakeskus
Suomenkylä
Toijolan kylän historialliset kohteet
S:t Mårtens Egentliga Finland
Huovintie
Hämeen Härkätie
Saarijärvi Mellersta Finland
Kolkanniemen pappila
Saarijärven vanha osa
Sagu Egentliga Finland
Karunan kartano ympäristöineen
Paddaisten kartano
Sauvon kirkko
Sauvon osuuskauppa ja apteekki
Salla Lappland
Kivelän rakennusryhmä
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Sallan kirkko
Salpalinja
Talvisodan taistelupaikat
Salo Egentliga Finland
Anerionjärven kyläasutus
Angelniemen kirkkoniemi
Haapaniemen linnanraunio
Halikon kirkonseutu
Joensuun kartano
Johannislundin lasitehtaan alue
Juvankosken historiallinen teollisuusympäristö
Kiskon kirkonkylä
Kosken ruukinalue
Kärkelän ruukkiyhdyskunta
Latokartanon historiallinen ympäristö
Mathildedalin ruukkiyhdyskunta
Mommolan kartano
Orijärven kaivosyhdyskunta
Perniön kirkko ja pappilat
Perniön rautatieasemanseutu
Perniönjokilaakson kartanot ja viljelymaisema
Perttelin kirkkomaisema ja Hiidentie
Ruotsalan kylä ja kulttuurimaisema
Salon rautatieasemanseutu ja vanha kauppalamiljöö
Strömman kanava
Suomusjärven kirkonkylä
Suuri Rantatie
Teijon ruukinalue
Tessvärin kartano
Turunmaan rannikon kalkkilouhokset ja Paraisten kalkkitehdas
Uskelan kirkonmäki ja Lukkarinmäen esikaupunkiasutus
Viurilan kartano
Vuorentaan kartano
Sastamala Birkaland
Emil Danielssonin erämaa-ateljee
Eskolan ja Tervamäen kylät
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Kaltsilan, Uudenkylän ja Vanhankylän viljelymaisema
Karkun taajama
Kokemäenjoen voimalaitokset
Lähteenmäen torppa
Salokunnan kirkko
Sastamalan kirkkomaisema
Tyrvään rautatieasema
Tyrvään vanhan kirkon maisema
Vammalan kirkko
Sastmola Satakunta
Alakylä
Kaddin kalastusmajat
Köörtilän kylä
Lankosken kylä
Trolssin kylä ja kiviaidat
Savitaipale Södra Karelen
Partakosken, Kärnäkosken ja Järvitaipaleen linnakkeet
Savukoski Lappland
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Poroerotuspaikat ja -aidat
Salpalinja
Seinäjoki Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin talo
Nurmon kirkonseutu
Seinäjoen Aalto-keskus
Seinäjoen rautatieasema-alue
Seinäjokivarren kyläasutus
Törnävän ruukinkartanon alue
Törnävän sairaala ja Seinäjoen keskussairaala
Valtion viljavarasto
Ylistaron kirkko
Sibbo Nyland
Den medeltida borgön Sibbesborg och odlingslandskapet i Sibbo ådal
Sibbesborg hör till de bäst bevarade av det svenska rikets borgplatser från senare hälften av 1300-talet. Borgön är speciellt värdefull efte ...
Hindsby
Bystrukturen i Hindsby är ytterst välbevarad. Hindsby ligger på en landskapsmässigt dominerande plats i Sibbo ådal och är en representant fö ...
Löparö
Herrgårdsmiljön på Löparö i Sibbo skärgård avviker både vad läget, odlingsarealen och byggsättet beträffar från övriga nyländska herrgårdsmi ...
Nickby sjukhusområde
Nickby sjukhus är ett tidigare mentalsjukhusområde som bygger på en enhetlig plan. Området återspeglar rådande planeringsprinciper för sjukh ...
Sibbo kyrkor och sockencentrum
Sibbo historiska sockencentrum består av den medeltida gråstenskyrkan och den nya tegelkyrkan från slutet av 1800-talet, i ett landskap som ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Sievi Norra Österbotten
Korhoskylä
Siikais Satakunta
Siikaisten talonpoikaisarkkitehtuuri
Siikajoki Norra Österbotten
Nikolan umpipiha
Paavolan kirkonraitti
Pohjanmaan rantatie
Ruukin maatalousoppilaitos
Sahanseudun Katinhännän asuinalue
Siikajoen kirkko ympäristöineen
Siikalatva Norra Österbotten
Kärsämän kylä
Lamujokivarsi Piippolan kirkonkylässä
Rantsilan kirkko ja vanha raitti
Saviselkä-Piippola -maantie
Vareksen tila
Simo Lappland
Pohjanmaan rantatie
Simon rautatieasema
Simonkylän ja Simoniemen kyläasutus
Sjundeå Nyland
Kabanovs kanonväg
Kanonvägen som har bevarats från Sovjetunionens arrendering av Porkala-basen 1944-1956 dokumenterar det s.k. kalla kriget efter andra världs ...
Käla järnvägshållplats
Käla järnvägshållplats i Sjundeå vid banan Helsingfors-Karis är en typisk 5:e klassens station, dvs. en liten station som har byggts efter t ...
Pickala gård
Pickala gårds miljö, som under seklernas lopp har format sig vid en från trafiksynpunkt fördelaktig plats vid havsviken och Pickala ås mynni ...
Sjundby slott
Sjundby är ett av landets omkring tjugo herresäten från medeltiden och 1500-talet, av vilka fyra var belägna i västra Nyland. Sjundby är det ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Svidja slott och Sjundeå kyrka
Svidja slott och Sjundeå kyrka utgör en betydelsefull helhet i landskapet, som avspeglar det nära förhållande som under medeltiden rådde mel ...
Sodankylä Lappland
Alaponkun erämaatalo
Jatkosodan tapahtuma- ja muistopaikat
Kolttasaamelaisten asutuspaikat
Lapin keskuspaikkojen linja-autoasemat
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Luoston matkailukeskus
Poroerotuspaikat ja -aidat
Puolakkavaaran asutuskylä
Ruijanpolku
Sodankylän kirkot
Sodankylän saamelaisasutus
Soini Södra Österbotten
Pesolan mäen taloryhmä
Somero Egentliga Finland
Hämeen Härkätie
Palikaisten kartanomaisema
Someron kirkkoympäristö
Åvikin kartano ja lasitehtaan paikka
Sonkajärvi Norra Savolax
Museosilta
Savon järvimalmiruukit
Sukevan vankila
Sotkamo Kajanaland
Kainuun puromyllyt
Korvanniemen kylä
Naapurinvaaran kylä
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Tervanpolton muistomerkit
Vuokatin rautatieasema
Storkyro Södra Österbotten
Isonkyrön vanha ja uusi kirkko
Orisbergin ruukinalue
Perttilänmäki ja Napuen taistelutanner
Storå Södra Österbotten
Isojokilaakson kyläasutus ja Isojoen kirkkomaisema
Sulkava Södra Savolax
Salpalinja
Sulkavan kirkonkylä
Suvorovin kanavat
Suomussalmi Kajanaland
Kainuun puromyllyt
Kainuun vienalaiskylät
Karelianismin kohteet Kainuussa
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Salpalinja
Suomussalmen kirkko
Talvisodan taistelupaikat
Täyssinän rauhan rajakivet
Suonenjoki Norra Savolax
Iisveden tehdas- ja rautatieasemaympäristö
Nuutilan kylä
Suonenjoen rautatieasema ympäristöineen ja ratavartijan talo
Sysmä Päijänne-Tavastland
Nuoramoisten kartanomaisema
Ravioskorven asutustila-alue
Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema
Säkylä Satakunta
Huovinrinteen varuskunta
Huovintie
Köyliönsaaren Vanhakartanon ja kirkon historiallinen maisema
Säkylän kirkkoympäristö
Taipalsaari Södra Karelen
Salpalinja
Suvorovin kanavat
Taipalsaaren kirkonympäristö
Taivalkoski Norra Österbotten
Kalle Päätalon Kallioniemi
Tammela Egentliga Tavastland
Hämeen Härkätie
Korteniemen metsänvartijan tila
Mustialan maanviljelysopisto
Saaren kartano ja kansanpuisto
Tammelan kirkko
Teuron kylä
Torron kylä
Tammerfors Birkaland
Hatanpään kartano
Hervannan keskusakseli
Hämeenpuisto
Kalevan kirkko ja kaupunginosa
Kalevankankaan hautausmaa
Lapin pientaloalue
Lielahden rautatieasema
Museosilta
Pispalanrinne
Pyynikin näkötorni
Pyynikinrinne
Ratinan stadion
Tammerkosken teollisuusmaisema
Tampereen Hämeenkatu, Hämeensilta ja Keskustori
Tampereen linja-autoasema ympäristöineen
Tampereen rautatieasema ja veturitallit
Tampereen tuomiokirkko
Tampereen yleinen sairaala
Teiskon kirkko ja Teiskolan kartano
Viinikka-Nekalan pientaloalue
Tavastehus Egentliga Tavastland
Ahveniston hautausmaa
Alvettulan, Hyömäen, Matkantaan ja Tuittulan ryhmäkylät
Aulangon puisto
Evon metsäopisto
Hahkialan kartano
Hauhon kirkonkylä
Hämeen Härkätie
Hämeen linna
Hämeenlinnan Kaupunginpuisto
Hämeenlinnan Koilliskulman puutalokorttelit ja koulut
Hämeenlinnan lääninsairaala, kruununmakasiinit ja Verkatehdas
Hämeenlinnan rautatieasema
Hämeenlinnan tori, kirkko ja Pikkutori
Kanajärven talo
Kantolanniemen siirtolapuutarha
Katisten kartano
Lammin keskiaikaiset kartanot ja kirkko
Linnan kasarmit
Niemen kartano ja Taljalan kylä
Olympiarakennukset
Perttulan oppilaitos ja Miemalan Alikylä
Sairion pientaloalue
Suomen kasarmit
Syrjäntaustan kylä
Tuuloksen historiallinen kirkkomaisema
Vanajan kirkko
Vanajanlinna
Vihavuoden mylly- ja sahayhdyskunta
Tavastkyro Birkaland
F.E. Sillanpään kodit
Herttualan kylä
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Hämeenkyrön vanha keskusta
Kyröskosken tehdasyhdyskunta
Tervola Lappland
Kemijoen jokivarsiasutus ja kirkkomaisemat
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Koivun rautatieasema
Lapin uitto- ja savottatukikohdat
Tohmajärvi Norra Karelen
Pohjois-Karjalan hovit
Tohmajärven Kirkkoniemi
Torneå Lappland
Alatornion kirkko ympäristöineen
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kukkolankosken kalakenttä
Perämeren kalasatamat ja kalastustukikohdat
Pohjanmaan rantatie
Struven astemittausketju
Tornion kirkko ja raatihuone ympäristöineen sekä Rantakadun ja Keskikadun puutalokorttelit
Tornion rautatieasema
Träskända Nyland
Järvenpään kirkko
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema
Tuusulan reservikomppania
Tusby Nyland
Jokelan teollisuusalue
Marieforsin ruukki ja Kellokosken sairaala
Tuusulan Rantatien kulttuurimaisema
Tyrnävä Norra Österbotten
Haapasepän tila ja Temmeksen kirkko
Honkakosken tila
Tyrnävän Meijerikatu
Tövsala Egentliga Finland
Museosilta
Suuri postitie
Taivassalon kirkko ja pappilat
Uleåborg Norra Österbotten
Halosenniemen sahayhdyskunta
Haukiputaan kirkko ympäristöineen
Hietasaaren huvila-alue
Karjasillan jälleenrakennuskauden asuinalue
Kaupunginojan varren puistovyöhyke
Kiimingin kirkko ympäristöineen
Maikkulan reservikomppania
Martinniemen saha
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Oulujoen kirkko
Oulujoen suistoalueen historiallinen kokonaisuus
Oulun hautausmaa
Oulun rantakorttelien julkinen kaupunkitila
Oulun rautatieasema
Oulun SOK:n konttori- ja varastorakennus
Oulun tarkka-ampujakasarmit
Oulun vanha monumentaalikeskus ja Franzénin puisto
Oulun vankila
Oulun yliopisto
Pateniemen sahayhdyskunta
Pohjanmaan rantatie
Pyramidikattoiset kesänavetat
Raksilan puutaloalue
Toppilan satama ja teollisuusalue
Turkansaaren ulkomuseo
Varjakan sahayhdyskunta
Ylikiimingin kirkko
Ulvsby Satakunta
Huovintie
Leineperin ruukki ja yhdyskunta
Suosmeren kylä
Ulvilan kirkko ja ympäristö
Urjala Birkaland
Nuutajärven lasitehtaan alue
Urjalan kirkonmäki
Utajärvi Norra Österbotten
Keisarintie
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Utsjoki Lappland
Alakönkään koskenkiertotie
Poroerotuspaikat ja -aidat
Strömstadin rauhan rajakivet
Tenojokilaakson saamelaisasutus
Utsjoen kirkkomaisema
Utsjoen postipolku ja postituvat
Utsjokilaakson saamelaisasutus
Uurainen Mellersta Finland
Uuraisten kirkko ja ympäröivä kulttuurimaisema
Vaala Norra Österbotten
Keisarintie
Lamminahon talonpoikaistila
Oulujoen ja Sotkamon reitin voimalaitokset
Painuan uittokanava
Vaalan rautatieasema
Valkeakoski Birkaland
Historiallinen Sääksmäki
Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta
Visavuoren taiteilijakoti ja ateljee
Vanda Nyland
Backas gård – Elantos storgods
Backas gård spelade en stor roll i Elantos livsmedelsproduktion under första hälften av 1900-talet och sammanhänger med hela den finska ande ...
Dickursby järnvägsstation
Dickursby stationshus i rödtegel och nyrenässansstil representerar landets tidigaste stationsarkitektur, före typritningarnas tid. Stationsh ...
Fästningar från I världskriget i Helsingfors med omnejd
En del av den försvarslinje som anlades till skydd för S:t Petersburg är sjöfästningen Sveaborg med tillhörande landfästning. Fästningarna u ...
Helsinge kyrkoby
Helsinge kyrkoby är ett representativt exempel på de bosättningar som under medeltiden uppkom längs ådalarna i den nyländska kustbygden. Byn ...
Korso järnvägsstation
Korso järnvägsstation är en av de senare inrättade stationerna vid järnvägen mellan Helsingfors-Tavastehus som invigdes för trafik år 1862. ...
Sottungsby och Håkansböle gård
Sottungsby är en typisk nyländsk by som uppkommit under medeltiden längs å- och sjödalarna, där det har skett förhållandevis små ändringar i ...
Stora Strandvägen
Stora Strandvägen är vid sidan av Oxvägen i Tavastland den viktigaste historiska landsvägsförbindelsen i Finland. Stora Strandvägen byggdes ...
Ånäs försöksanstalt
Ånäs försöksanstalt är ett representativt exempel på statliga forsknings- och läroanstalter som inrättats för att främja lantbruket. Bebygge ...
Varkaus Norra Savolax
Kangaslammin kirkonkylä
Kommila-Kosulanniemen asuinalue
Könönpellon asevelikylä
Taipaleen kanavat
Varkauden Kauppakatu
Varkauden Päiviönsaaren keskusta
Varkauden tehtaat
Vasa Österbotten
Brändö hamn-, varvs- och fabriksområde
Brändö hamn, varvs- och fabriksområde med sina byggnader i rödtegel utgör ett centralt inslag i Vasas stadssilhuett ut mot havet. Stranden v ...
Finska Sockers Vasafabrik med bostadsområde
Finska Sockers Vasafabrik med sitt bostadsområde utgör ett fabrikssamhälle från industrialiseringens tid. Fabrikerna med bostäder uppfördes ...
Gamla Vasa och Korsholms kyrka
Korsholms slott, som uppfördes på en av Österbottens äldsta hamn- och handelsplatser, och staden Vasa, som uppstod invid slottet, har funger ...
Höstves bystråk
Byggnadsbeståndet utmed Höstves bystråk, Klockar-, Lassas- och Sabbelsbackens gårdar liksom Högbackens stugbostäder och deras placering avsp ...
Lillkyro kyrkbacke, kyrkholmen Kirkkosaari och Lillkyro prästgård
Lillkyro kyrkbacke avspeglar byggnadssättet i kyrkbyar i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet innan ökande trafik och kommers på 19 ...
Merikarts forsar med kvarnar, bebyggelsen längs älvstranden och Golkas herrgård
Merikarts forsar med kvarnar och anslutande konstruktioner, sågar och sågplatser samt bebyggelsen med arbetarbostäder och patronens huvudbyg ...
Roparnäs kyrka
Roparnäs kyrka är ett småskaligt och till sitt arkitektoniska formspråk framstående exempel på 1960-talets kyrka-arbetscenter-tänkande och b ...
Strömbergsindustri- och bostadsområde
De olika enheterna vid Strömbergs produktionsanläggning vid Vasa fabrikerna samt arbetarnas bostadshus ligger luftigt utspridda i en skogsmi ...
Söderfjärdens odlings- och bylandskap
Söderfjärden är ett unikt odlingsområde i vårt land. Åkrarna har uppstått ur en forntida havsvik som härstammar från en meteoritkrater. ...
Vasa Gamla begravningsplats
Vasa Gamla begravningsplats utgör en del av uppbyggandet av den flyttade staden Vasa till sin nuvarande plats efter stadens brand 1852 och v ...
Vasa järnvägsstation
Vasa stationshus i östra ändan av Hovrättsesplanaden utgör den andra av Vasas två bevarade II klass stationer. Till stationen hör ett perron ...
Vasa skarpskyttebataljons kaserner
Vasa Skarpskyttebataljons kasernområde är bland de bäst bevarade av de enligt typritningar från 1880-talet uppförda kasernområdena i trä. ...
Vasa stads esplanader och brandgator
Vasas fem centralparker bildas av esplanaderna som korsar staden och av de mellanliggande skvärerna med offentliga monumentalbyggnader place ...
Vasa strandparksområde med offentliga byggnader och Vasa Ångkvarn
Vasa vidsträckta strandparksområde med dess monumentalbyggnader från senare hälften av 1800-talet hänför sig till Vasas funktion som länsre ...
Vasklot järnvägsstationsområde
Det nyrenässansmässigt beklädda stationshuset i en våning invid hamnbanan till Vasklot är ovanligt på den grund att kontor och varumagasin l ...
Vehmaa Egentliga Finland
Nuhjalan kartano
Suuri postitie
Vehmaan kirkko ja pappila
Vesilahti Birkaland
Laukon kartano
Vetil Mellersta Österbotten
Vetelin kirkonseutu
Vichtis Nyland
Otalammen rautatieasema-alue
Selin rautatievahtitupa
Suontaan viljelymaisema
Vanjärven asutuskylä
Vihdin kirkonkylä ja Vanhalan viljelymaisema
Vuorelan koulukoti
Vieremä Norra Savolax
Savon järvimalmiruukit
Viitasaari Mellersta Finland
Huopanankosken kulttuuriympäristö
Kuhalan talo
Pasalan kylä
Villmanstrand Södra Karelen
Kaukaan teollisuusympäristö sekä Kanavansuun ja Mälkiän asuntoalueet
Konnunsuon vankila
Lappeen kirkko
Lappeenrannan linnoitus- ja varuskuntakaupunki
Lappeenrannan raatihuone ja kauppiastalot
Lauritsalan kirkko ja seurakuntakeskus
Nuijamaan kirkko
Pulsan rautatieasema-alue
Rapasaaren rautatieasema
Rutolan ylivientilaitos
Saimaan kanava
Salpalinja
Vindala Södra Österbotten
Vimpelin kirkko ja kirkonseutu
Virdois Birkaland
Killinkosken tehdasyhdyskunta
Näsijärven reitin kanavat
Soininkylä
Virmo Egentliga Finland
Karjalankylä ja Karjalan kirkko
Mynämäen kirkko
Saaren virkatalo
Virolahti Kymmenedalen
Harjun maatalousoppilaitos
Salpalinja
Suuri Rantatie
Uudenkaupungin rauhan rajakivet
Virolahden graniittilouhokset
Virolahden kirkko ja kivisakasti
Vittis Satakunta
Huittisten kirkko ja sen ympäristö
Nanhian kylä
Punkalaitumenjoen kylä- ja viljelymaisema
Raijalan kylä
Vörå Österbotten
Kimo bruk och Oravais industriområden
Kimo bruk och Oravais fabrikssamhälle bildar tidsmässigt och med hänsyn till byggnadsbeståndet en kedja av mångskiftande produktions- och in ...
Klemetsgårdarna
Klemetsgårdarna är i dag ett sällsynt exempel på den en gång i tiden så vanliga österbottniska bandbystrukturen. I Svartkärrsbäckdalen ...
Oravais kyrka och begravningsplats
Oravais kyrka är en av de nyklassicistiska korskyrkor som i slutet av 1700-talet ritades vid intendentkontoret och som uppfördes under ledni ...
Oravais slagfält och Minnestodsvägen
Minnesstodsvägen är en museiväg som går genom ett odlingsfält, där det avgörande slaget i Oravais ägde rum under Finska kriget. Vid landsväg ...
Rejpelts bosättning
Rejpelt är ett utomordentligt exempel på österbottnisk bystruktur längs vägen som följer ådalen och på österbottnisk byggnadstradition med b ...
Vörå kyrka med omgivning
Vörå moderförsamlings kyrka från medeltiden är en av blockpelarkyrkorna vid den österbottniska kusten. Då församlingen växte förstorades kyr ...
Överstebostället Tottesund
Karaktärsbyggnaden på Tottesund är det andra i Finland byggda överstebostället enligt mönsterritningar från år 1786. Karaktärsbyggnaden i ...
Ylivieska Norra Österbotten
Kalajokivarsi Ylivieskan keskustassa ja Savisilta
Vähäkankaan kyläraitti
Ylöjärvi Birkaland
Aurejärven kirkko
Haverin kaivosyhdyskunta
Hämeenkankaan- ja Kyrönkankaantie
Kurun kirkonmäki
Ristaniemen yksinäistalo
Ypäjä Egentliga Tavastland
Jokioisten kartano ja Loimijokilaakson viljelymaisema
Valtion hevosjalostuslaitos
Åbo Egentliga Finland
Begravningsplatsen och välsignelsekapellen i Åbo
Begravningsplatsen i Åbo är jämsides med Sandudd i Helsingfors den kulturhistoriskt viktigaste begravningsplatsen i Finland. Den speglar syn ...
Biskopsgatan i Åbo
Biskopsgatan och ärkebiskopens residens som har funnits här sedan 1720-talet är länkade till stadens historiska stadskärna och Åbo domkyrka. ...
Brinkhalls gård
Som representant för gustaviansk byggnadstradition med drag av tidig nyklassicism har Brinkhalls gård med den omgivande parken ett arkitektu ...
Bryggmans villor
Arkitekt Erik Bryggmans villor i Åbo, S:t Karins och Nådendal är en helhet som utmärkt väl beskriver inte bara Erik Bryggmans arkitektur uta ...
Byn Hallis
Byn Hallis hör till de tiotal byar runt Aura ådal som utan avbrott har varit bebodda åtminstone sedan järnåldern. Byn har kvar sin tradition ...
Hamn-, varvs- och industriområdet vid Aura ås mynning
Åmynningens sällsynt långa hamn- och sjöfartshistoria börjar med grundläggandet av Åbo slott. Aura ås mynning spelar en central roll för sta ...
Heikkilä kasern
Heikkilä kasernområde grundades som sjukhusområde för den ryska Österjöflottan i början av 1900-talet. Försvarsmakten har sedermera utveckla ...
Hospits Betel och Atrium
Bostadshuset Atrium av arkitekt Erik Bryggman och hotell Hospits Betel och Betelkyrkans klockstapel som ligger mitt emot bostadshuset är en ...
Järnvägsmiljöer i Åbo
Järnvägsstationen i Åbo hör till de största stationsbyggnadsprojekten i Finland under tiden mellan världskrigen. Till den mångsidiga och kro ...
Kakolabacken
Kakolabacken är landets största historiska fängelseområde. Områdets byggnadshistoria och byggbestånd ger en mångsidig och mångdimensionell b ...
Kakskerta kyrka
Kakskerta kyrka hör till Åbo stadsarkitekt C.F. Schröders produktion i Åbotrakten. Kyrkan är en av de få finska stenkyrkorna från 1700-talet ...
Korois
Korois är ett centrum för de handels- och kulturförbindelser som redan tidigt etablerades vid Aura ås mynning. Tack vare biskopssätet, bisko ...
Kuppis svenskhusområde
Kuppis är ett enhetligt och välbevarat bostadsområde från återuppbyggnadstiden. Sammanlagt finns det sex olika hustyper på området. Alla ...
Kurala by
Kurala by är ett utmärkt exempel på en by i Aura ådal som har varit kontinuerligt bebodd åtminstone sedan järnåldern. Kurala by ligger i ...
Martinskyrkan
Martinskyrkan är ett högklassigt exempel på 1930-talets nysakliga klassicism och har stor betydelse för stadsbilden. Den vitrappade lång ...
Oy Laivateollisuus Ab:s bostadsområde i Pansio
Bostadsområdet i Pansio är enhetligt och väl anpassat till terrängen. Projekteringen och genomförandet är ett av arkitekt Erik Bryggmans fra ...
Puolalabacken och Åbo Konstmuseum
Åbo konstmuseum på Puolalabacken hör till Finlands första moderna museibyggnader. Stadsparken som har planterats kring museet skapar tillsam ...
S:t Karins kyrka med omgivning
S:t Karins sockens medeltida kyrka heter S:t Katarina. Kyrkan och kyrkogården speglar församlingens nära förhållande till Åbo Akademi. Trakt ...
S:t Marie kyrka och prästgård
Den medeltida stenkyrkan i S:t Marie och prästgårdmiljön från 1700-talet hör till de främsta kyrkliga arkitekturminnesmärkena i landet. Huvu ...
Sirkkala kaserner
Sirkkala kasernområde hör till de äldsta stadskasernområdena i vårt land som bevarats till större delen, jämsides med Gardeskasernen och Sjö ...
Tjuvvägen
Tjuvvägen (Varkaantie) är en del av den viktiga medeltida vägförbindelsen mellan Egentliga Finland och Satakunda. Tjuvvägen följer Aura å oc ...
Trähuskvarteren i Port Arthur och Mikaelskyrkan
Trähuskvarteren i Port Arthur är ett enhetligt och stort arbetarkvarter från början av 1900-talet. Mikaelskyrkan i stadsdelens östra utkant ...
Turun Sanomats kontor, Lantmannahuset och Standardhyreshuset
Turun Sanomats tidningshus och tryckeri, Sydvästra Finlands Lantmannahus och Standardhyreshuset hör till arkitekt Alvar Aaltos tidiga produk ...
Villaområdet på Runsala
Runsala hör till de tidiga stadsnära villaområden som uppstod i Norden på 1800-talet. Villaarkitekturen på Runsala är mycket representativ o ...
Vårdbergsparken, Observatoriet och hantverkarkvarteren på Klosterbacken
Vårdberget hör till de äldsta och historiskt mest värdefulla kommunala stadsparkerna i vårt land. Stadsbilden i Åbo domineras av det nyklass ...
Västra studentbyn i Åbo
Den västra studentbyn i Åbo representerar 1960-talets strukturalistiska planering. Byggandet av studentbyns äldre del hänger ihop med utvidg ...
Åbo busstation med omgivning
Åbo busstation med omgivning är en representativ helhet i funkisstil som återspeglar tiden när de första busstationerna kom till och motortr ...
Åbo domkyrka och den historiska stadskärnan i Åbo
Åbo är Finlands äldsta medeltida stad. Domkyrkan och den historiska stadskärnan återspeglar stadens ställning som centrum för landets förval ...
Åbo slott
Åbo slott har en förvaltnings-, samhälls- och kulturhistorisk nyckelposition. Det äldsta av den svenska kronans slott i Finland var den östr ...
Åbo universitet
Åbo universitets institutionsbyggnader på Universitetsbacken är en sammanhängande helhet, utformad av arkitekt Aarne Ervi på 1950-talet. ...
Åbo universitets centralsjukhus
Helheten som konstituerar Åbo universitets centralsjukhus är byggd i etapper, och byggnaderna återspeglar de förändringar som har skett inom ...
Äänekoski Mellersta Finland
Keski-Suomen kansanopisto
Markkamäen omakotialue
Sumiaisten kirkonkylä
Suolahden vanhan rautatieaseman alue
Östermark Södra Österbotten
Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot
Övertorneå Lappland
Aavasaksan kruununpuiston matkailurakennukset
Kemin ja Tornion vanhan rajan rajapyykit
Kristineström ja Ainola
Struven astemittausketju
Tornionjoen jokivarsiasutus
 


© Museovirasto 2009